Ja
Ja
Uudised
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Uudised
Ja
Uudiste arhiiv
Ja
Uudiskirjad

Uudiste arhiiv

Ja

Seminari "JAA ettevõtlus- ja majandusõppele" kokkuvõte

23.11.2011

Eile toimunud seminaril tutvustas JA Eesti uut gümnaasiumi majandusõpikut ning ettevõtlushariduse teemalise uuringu tulemusi, millest selgus, et noorte huvi ettevõtluse vastu on suur, kuid reaalne kokkupuude majandusõppega on napp.
 

Vähemalt järgmiseks viieks aastaks koolidesse kasutusele jääv majandusõpik valmis EBSi õppejõudude ning teiste oma ala spetsialistide koostöös.

“Kolleegid EBSist ja mujalt on püüdnud selles edasi anda just olulisemat. Valdavalt on õpikus käsitletud majanduse ja ettevõtluse baastõdesid, mille pinnalt on hea minna süvitsi ja oma teadmisi täiendada. Õpikusse kogutud teooria ja praktilised näited ettevõtlusest on heaks pagasiks igale inimesele, sõltumata tema karjäärivalikust,“ rääkis õpiku üks autoritest Kristiina Kägu, kelle sõnul on käesolev õpik hea algus tegemaks esimesi samme majandusteaduses.

JA direktorit Epp Vodja rõõmustab äsjailmunud õpiku juures kõige rohkem see, et selle valmimine sai võimalikuks haridustöötajate, ettevõtjate ning riigi koostöös, nagu ongi ühele õigele majandusõpikule kohane.“ Õpik valmis ettevõtjate ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi rahastusel.

Õpiku on tänaseks ette tellinud juba 45 kooli, kelle õpilased asuvad selle järgi kohe õppima.

Koos uue majandusõpikuga tutvustati Junior Achievementi poolt YES projekti raames Eestis läbi viidud ettevõtlushoiakute uuringu tulemusi. Uuring viidi läbi 14. septembrist 24. oktoobrini k.a. Uuriti otsustajate, arvamusliidrite, õpetajate ja õpilaste arvamusi ettevõtlusõppe kohta. Küsimustiku täitsid 547 inimest. 

Uuringust selgus, et üldine hoiak ettevõtlushariduse suhtes on otsustajate, arvamusliidrite ja õpetajate hulgas väga positiivne – 86 protsenti arvab, et ettevõtlusõpe peaks olema koolis kohustuslik aine. Ettevõtlusõppega alustamist peetakse valdavalt otstarbekaks alates 7. klassist. 60% õpetajatest aga peab tähtsaks õpilaste ettevõtliku eluhoiaku suunamist juba algklassidest.

Parimaks lahenduseks peetakse, kui ettevõtlusteadmisi jagavad koolis õpetajatega koos ka ettevõtjad ise. Üheks peamiseks kitsaskohaks ettevõtlusõppe arendamisel ongi kvalifitseeritud õpetajate puudus. Ettevõtjate toomine klassitundi või õpilasfirma konsultandiks on üks probleemi lahendustest. 40% õpetajatest tunneb puudust ka headest õppematerjalidest. Täna esitletud uus õpik peaks seda puudujääki küll korvama.

Õpilaste soov arendada koolis oma ideid ning loovust on uuringu kohaselt märksa suurem, kui neile seda võimaldatakse. 80% gümnasistidest soovib, et loovusele koolis rohkem aega pühendataks. Ettevõtluse vastu tunneb huvi üle 85% noortest, samas kui 65% nendest ei puutu sellega koolis üldse kokku või puutub kokku vähesel määral. Oma ettevõtte loomisest on huvitatud rohkem kui pooled gümnasistidest. Eelkõige soovitakse teenida palju raha, aga tervelt 67% sooviks ellu viia head ideed ning 37% gümnasistidest soovib ettevõtluse kaudu maailma parandada.

Uuringu kokkuvõte on üleval siin« Tagasi
000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet