Ja
Ja
Uudised
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Uudised
Ja
Uudiste arhiiv
Ja
Uudiskirjad

Uudiste arhiiv

Ja

Noorte uuringukonkursi võitja uuris eakaaslaste teadmisi hoiustamisest

03.04.2012

Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskuse ja Junior Achievment (JA) Eesti koostöös läbi viidud uurimistööde konkursi „Noored ja raha“ võitis Triin Heinaste Paide Gümnaasiumist. Töö juhendajaks oli sama kooli majandusõpetaja Elbe Metsatalu.
 

Pildil: Triin Heinaste koos oma juhendaja Elbe Metsataluga.

Paide Gümnaasiumi 11. klassi õpilasele tõi võidu töö pealkirjaga „Hoiustamine Paide gümnaasiumi gümnasistide seas“. Töös oli põhjalikult käsitletud Paide Gümnaasiumi õpilaste teadmisi erinevatest raha hoiustamise viisidest ja seda, kuivõrd seavad noored pikaajalisemaid säästmiseesmärke. Samuti testiti uuringus gümnasistide oskusi lihtintressi arvutamise osas. Lisaks võrdles Heinaste põhjalikult hoiustamise võimalusi Paide pangakontorites ning SEB ja Swedbanki pakutavaid hoiuseid. „Töö oli väga põhjalik ning andis teemast võrdlemisi ammendava ülevaate. Huvitav oli see, et noorte teadmisi illustreeriti ka praktilise näitega ehk vaadeldi, kas nad oskavad arvutada intressi.  Mõtlemapanev oli nii tõsiasi, et vaid umbkaudu pool vastanuist oskas intressiülesande õigesti lahendada. Samuti oli uuringutulemuste kohaselt vähe neid noori, kes on kogunud raha või pangateenuste valikul erinevaid variante kaaluvad. Töö koostaja on õigesti järeldanud, et õpilaste finantskirjaoskus vajaks parandamist,“ rääkis Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskuse juhataja Anne Sägi.

„Hoiused ja hoiustamine osutusid põnevateks teemadeks, kuna soovin oma rahaga võimalikult hästi ja kasulikult ümber käia ning tahaksin, et nii mõtleksid ka teised noored. Panka hoiustamine on üks turvaline viis seda teha. Uurimuse kaudu sain lähemalt tutvuda hoiustamisliikidega ning gümnasistide mõtetega hoiustamisest,“ kommenteeris oma osavõttu uurimistööde võistlusest vastne võitja Triin Heinaste.


 „Uurimistööde võistlus võiks olla taimelava tulevastele majandusteadlastele, keda huvitavad majanduses toimuvad protsessid ning nende põhjused. Selle aasta uurimistöödes demonstreerisid noored veenvalt oma süvitsiminekut ning analüüsioskust, uurides noorte teenimisvõimalusi, rahakasutust ning hoiustamisharjumusi, “ rääkis Kersti Loor, JA Eesti partnersuhete juht ning žürii liige.

Konkursi teine ja kolmas koht läksid jagamisele Vastseliina Gümnaasiumi 11. klassi õpilase Kevin Grossi ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 10. klassi õpilase Hellika Bekkeri vahel. Mõlemad tööd käsitlesid koolinoorte taskuraha erinevatest vaatenurkadest – selle suurust, kasutamist ja saamise viise. Neljas koht läks Egle Toomile Võru Kesklinna Gümnaasiumi 11. klassist uurimistöö eest, mis käsitles noorte rahateenimisvõimalusi tänapäeval ning meie vanemate ja vanavanemate noorusajal.


Anne Sägi sõnul oli rõõm näha, et konkursile laekunud tööd olid huvitavad ning uuritav teema oli korralikult läbi töötatud. „Põnev oli lugeda noorte kommentaare ja hinnanguid läbi viidud uuringute tulemustele. Leitud oli huvitavaid vaatenurki ja käsitletud just noorte jaoks olulisi küsimusi,“ rääkis ta. Näiteks uuriti ühes töödest küsimus sellest, kuivõrd mõjutab õpilase populaarsust eakaaslaste seas taskuraha suurus. Uurimistulemuste kohaselt uskus pea kolmandik küsitletud noortest, et mingil määral võib taskuraha suurus noore populaarsust mõjutada. „Kummastav oli ka lugeda, et tervelt 28% ühes töös uuritud gümnaasiuminoortest käib kooli kõrvalt tööl ning alkoholi ja tubakatooteid ostab taskuraha eest 66% vastanuist. Ka selgus uurimistöödest, et keskmine igakuine taskuraha Tallinna ja Vastseliina gümnasistidel on samas suurusjärgus, 40-50 euro vahel,“ tõi Sägi välja veel põnevaid fakte uurimistöödest.

Uurimistööde võistlust on JA Eesti korraldanud 2001. aastast ja selle auhinnafond oli tänavu 450 eurot, mille pani välja Swedbanki Eraisikute Rahaasjade teabekeskus.

 « Tagasi
000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet