Ja
Ja
Uudised
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Uudised
Ja
Uudiste arhiiv
Ja
Uudiskirjad

Uudiste arhiiv

Ja

Meenutusi koolivaheaja koolitustest

26.10.2018

Koolivaheaeg on kohe lõppemas ning selle aja jooksul pakuti õpetajatele mitmeid koolitusi. Vaatame tagasi kahele koolitusele.
 

JA Eesti koostööpartner SEB pank korraldas koolivaheajal, 25. oktoobril, suurepärase rahatarkuse koolituspäeva.


SEB Balti digitaalse müügi juht Edward Rebane rääkis innovatsioonist ja start-up kultuurist. Leiutamine pole veel innovatsioon ega vii tehnoloogia arendamiseni. Vaja on jõuda turule ja müügini, et uuendustest saaks kasu paljud üle maailma.


Start-up firmade edu aluseks on sageli juhus olla õigel ajal õiges kohas, alustada küll väikselt, kuid mõelda suurelt ja katsetada kohe. Kui ebaõnnestub, tuleb idee kõrvale heita ja alustada uuesti uue ideega. Samuti on start-up firmade puhul oluline meeskond ning tarbijakeskne lähenemine, nende probleemide lahendamine. Balti riikides on uute ärimudelite innovatsioon tagasihoidlik, rohkem keskendutakse juba olemasoleva toote arendamisele. Kuigi Eestis luuakse üle 20 tuhande uue ettevõtte aastas jääb ettevõtjatel vajaka ambitsioonist kasvada ja uusi lahendusi leida. SEB pank aitab ettevõtjaid läbi kasvuprogrammi ja nõustamise. Ettevõtjaid ja koolide ettevõtlusõpet toetab eAkadeemia, kus huvitavad ettevõtjad räägivad kõige olulisematel ettevõtlusteemadel. Samuti korraldab SEB avalikke loenguid, kuhu saavad õpetajad registreeruda koos õpilastega.


Kai Kutsar, SEB rahatarkuse projektijuht ja Pangaliidu finantshariduse toimkonna juht, tutvustas rahatarkuse edusamme ja probleeme maailmas ja Eestis. OECD hinnangul on jätkusuutliku ja kõikehõlmava kasvu aluseks efektiivne finantsharidus. Kui finantshariduse tase on hea, siis on ka usaldus finantsasutuste vastu suur. 
Pangaliit korraldab Eesti koolides ka sel õppeaastal, märtsis, rahatarkuse päevi, kus pankade spetsialistid viivad läbi tunde neljal erineval teemal: eelarvestamine, säästmine, laenamine ning kogumine ja investeerimine. Põhikoolide rahatarkuse viktoriin Kahoot platvormil toimub 27. märtsil ja parimad esindavad Eestit Euroopa võistlusel.  Praegu saab selleks harjutada Pangaliidu veebilehel oleva Kahoot äpi kaudu.


SEB digitaalse turunduse juht Urmet Seepter õpetas õpetajatele, kuidas kõige kiiremini, lihtsamalt internetist usaldusväärset infot leida. Kuidas leida sobivat YouTube videot kui neid laetakse maailmas üles 4,3 miljonit minutis? Selles samas ühes minutis guugeldavad koos meiega veel 3,7 miljonit inimest. Maailmas on 1,3 miljardit ja Eestis 120 tuhat veebilehte, kes kõik tahaksid meile endast teada anda ja meile midagi müüa. Selles rägastikus vajaliku ja usaldusväärse, kõige värskema info leidmine polegi väga keeruline. Tutvuge Google otsingumootoris avaneva Google Search operators võimalustega.


Koolituspäeva lõpetas SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli mõttearendus, miks on oluline noores eas „failida. Ebaõnnestumine võimaldab isiksuslikku kasvu ja muudab noore inimese küpsemaks maailma mõistmisel. Edukus sõltub katsete arvust. Mida rohkem katseid, seda suurem on tõenäosus eduks. Õpetajad võiks õpilasteni viia arusaamad, et
•    ebaõnnestuda võib korduvalt;
•    meie kaootilises maailmas pole määratud, kellel halvasti läheb;
•    pankrott majanduses on tavaline asi- tootlikud varad liiguvad nende käest, kes ei oska neile, kes oskavad, saate võimaluse uueks katseks;
•    unistused on olulised isegi siis kui ebaõnnestumine on vältimatu.


Kui Euroopa noored valdavalt unistavad heast haridusest ja sellele järgnevast kõrgepalgalise ametniku karjäärist kusagil Brüsselis, siis Ameerika noored on valmis rohkem riskima- lisaks heale haridusele unistavad nad võimalusest midagi suurt korda saata ja selle käigus ka rikkaks saada.
Liiga madalate sihtide seadmine on ka ebaõnnestumine, kuid katsete arvu ei tohi piirata. Õpetajad ise ja meie õpilased võiks mõelda Eric Riesi sõnade peale: „ Mida sa õppisid?“ Kuidas sa tead, et õppisid?“


 23.-24. oktoobril toimus Edu ja Tegu projekti raames JA Eesti organiseeritult ettevõtlus- ja teistele ettevõtlikele õpetajatele koolitus „Ärksameelsus ettevõtlusõppes“. Koolitaja Nimrod Sheinman tuli Iisraelist ning on maailmas tuntud just kui ärksameelsuse omandamise meetodi koolitaja haridustöötajatele. Seda meetodit on ta laialdaselt kasutanud Iisraeli koolides ning selle tulemusena on mõnigi kool jõudnud Iisraeli tugevamate hulka.


Nimrod õpetas Eesti õpetajatele, kuidas maandada nii enda kui ka õpilaste stressi, väärtustada ennast kui tervikut, jälgida oma emotsioone ja mõtteid ning neid teineteisest eristada. Ta juhendas õpetajaid kasutama ärksameelsuse metoodikat ettevõtlusõppes, aga ka muudes tundides alates algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuni välja, tõstmaks noorte õpimotivatsiooni ning aidates neil õppimisest rõõmu tunda.


Koolitusel osalenud õpetajad pidasid kahte koolituspäeva väga tõhusaks ja nii teadmisi kui ka oskusi andvaks. Üksmeelselt leiti, et veelgi enam kasu oleks jätkukoolitusest, mis kinnistaks saadud teadmisi ning annaks veelgi juurde vajalikke oskusi. « Tagasi
000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet