Ja
Ja
Uudised
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Uudised
Ja
Uudiste arhiiv
Ja
Uudiskirjad

Uudised

Ja

 

 

 

 

 

Tunnustati ettevõtlusõppe edendajaid!

27.11.2018

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil kuulutati välja laureaadid viies kategoorias ning JA Eestil on põhjust rõõmu tunda kõigi võitjate üle!
 

Minister Mailis Repsi sõnul on kõigi kandidaatide ettevõtlikkus ning tahe ja suutlikkus midagi ära teha on imetlusväärne. “Need õpetajad, edendajad ja mentorid on näidanud väga head eeskuju, kuidas saab muuta õppimise huvitavaks ja eluliseks. Tunnustuskonkursile esitatud õppurid on suurepäraseks näiteks, kuidas võtta õppetööst maksimum ning rakendada omandatud teadmisi ja saadud kogemusi ka praktikas,” ütles Reps.

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põlva Gümnaasium, kus usutakse, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga ettevõtja peab olema ettevõtlik. Põlva Gümnaasium on kool, mis toetab ja julgustab igakülgselt ettevõtlikkuse arendamist õpilastes. Kahe tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet ning turundust. Õpilasfirmasid on selle aja jooksul olnud 27, tänavu on lisandumas 13 uut firmat. Õpilased on külastanud maakonna ettevõtteid ning ettevõtlusõppe programmi on kaasatud nii õpetajaid kui lapsevanemaid mentoritena. Tänavu sügisest kuulub Põlva Gümnaasium ka Ettevõtliku Kooli võrgustikku.

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvis Elbe Metsatalu, kes on ettevõtlusõpetaja Pärnu Ühisgümnaasiumis, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ning Tallinna 21. Koolis. Elbe Metsatalu on mitmekülgsete õpimetoodikate looja ning rakendaja, tunnustatud lektor täiendõppes ning teeb tihedat koostööd ettevõtete ja ettevõtjatega. 21. Koolist alguse saanud mini-minifirmade programm on osutunud väga populaarseks ja seda metoodikat kasutavad juba kümned koolid üle Eesti. Igal õppeaastal osaleb Elbe Metsatalu tundides üle saja õpilase, kes tegutsevad rohkem kui 20 mini-minifirmas.

Silmapaistva tegutsemise eest sai tänukirja ettevõtlik õpetaja Birgit Peterson Pärnu Koidula Gümnaasiumist.

Aasta ettevõtlusõppe mentor on Tallinna Lennujaama infoteeninduse juht Ander Hindremäe, kes juhendab, nõustab, innustab ja jagab iganädalaselt oma oskusteavet noortele ettevõtlushuvilistele õpilastele. Ander Hindremäe alustas oma kogemuste jagamisega juba Tallinna 21. Kooli õpilasena ning pärast gümnaasiumi lõppu sai ta JA Eestist ettevõtlusmentori tunnistuse. Ta on juhendanud 36 õpilasfirmat. Teist aastat on ta Tallinna 21. Kooli ettevõtlusmentor õpilasfirmade programmis, juhendades Eesti ühte suurimat ettevõtluskursust rohkem kui 60 õpilasega. Ander Hindremäe on noorte jaoks suur eeskuju, keda austatakse ja hinnatakse kõrgelt.


Aasta ettevõtlik õppur on Tallinna 21. Kooli 12. klassi õpilane Merilin Priilinn-Türk, kes peab õpilasfirma Best Ice tegevjuhi ametit. Best Ice toodab Kalevi kommidega jäätiseid ning neil on kommide suurtootjaga partnerlusleping. Best Ice on saavutanud Eesti õpilasfirmade võistlusel teise koha ja osalenud paljudel erinevatel sündmustel. Näiteks oli Merilin oma toodanguga väljas Paide arvamusfestivalil ettevõtlusõppe arutelualal ning ütles sõna sekka ka ettevõtlusõppe teemal. Teadmishimulise õppijana on Merilin osalenud koolitustel, kirjutanud ja taotlenud rahastust erinevatele projektidele ning viinud läbi koolitusi ja töötubasid kaasõpilastele. Merilini entusiasm, töökus, õppimisvõime, ettevõtlikkus, katsetamisjulgus ja sõnaosavus ei jää märkamata koolis ega koolivälises tegevuses.

Tänukirjaga tunnustati veel Tartu Mart Reiniku Kooli õpilast Anita Algust.

Ettevõtlusõppe programmi aasta tegijaks valiti Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi. Ta on võtnud oma südameasjaks kutsehariduse populariseerimise ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse sidumise kutseharidusega. Jane Mägi tegutseb läbimõeldult selle nimel, et kutsekoolides oleks noortel võimalik tegeleda ettevõtlusega ja olla ettevõtlik. Kuressaare Ametikoolis on ta suutnud siduda õpilasfirmade toimetamised õppetööga. Tema eestvedamisel on tegevustesse kaasatud väga suur koostööpartnerite ring – ettevõtjad, kolleegid ning teised koolid nii maakonnast kui kaugemalt.

Mullu pälvis aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli Võru Gümnaasium, aasta ettevõtluse õpetaja oli Marje Vaan Pärnu Vanalinna Põhikoolist, aasta mentor Põlvamaa ettevõtja Kuldar Leis, ettevõtlik õppur Marten Soeson Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist ning Edu ja Tegu aasta tegija Katrin Kivisild sihtasutusest Innove.

Ettevõtlusppe programmi Edu ja Tegu toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Autor: Aire Koik

Artikkel refereeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt


JA Eesti tunneb suurt uhkust kõikide laureaatide ja nominentide üle!

Kõik tunnustatud laureaadid on seotud JA Eestiga - Merilin õppis eelmine aasta meie programmi järgi ning sellest aastast on ka nooremmentor alustavatele õpilasfirmadele, Ander on samuti meie programmi vilistlane, aktiivne mentor ja meie endine töötaja, Elbe on meie pikaajaline õpetaja ning JA Eesti töötaja, tänu Janele õpetatakse meie programme ka Kuressaare Ametikoolis ning Põlva Gümnaasiumis on aastaid õpetatud noori meie programmide järgi.

Noorte ettevõtlikkuskonkursi võitis äriteo kategoorias 16-26 aastaste vanuserühmas õpilasfirma Best Ice Kalevi kommidega jäätis (Merilin Priilinn-Türk, Triin Mänd, Bert Palts, Kristjan Pekk; Tallinna 21.Kool). Lisaks kuulus finalistide hulka ka õpilasfirma Rabavesi rabavee toonikuga (Hanna Maria Laane, Evar Valentin Pereselt, Katrin Piirimaa; Põlva Gümnaasium). III koha said  internetikeskkonna „Eesti tooted maailma“ loonud Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased Brandon Undrus, Siim Kokkota, Maru Arukask, Anette Gertrud Pello ja Triinu Amboja (ÕF SendEST).

16-26-aastaste õppurite sotsiaalse teo kategoorias: II koha sai Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilase Maria Palgi loodud kaardimäng Mälukas, mille teemaks on noortele uimastite kahjulikkuse teadvustamine (ÕF Mälukas/Narcohol)
Äritegude kategoorias pälvisid keskmises vanuserühmas I koha Valga põhikooli 9. klassi õpilased Morris Tann, Janely Rein ja Rasmus Susi oma toodetud meevõidega (MF Võime).

 

 

 

Vasakult: Jane Mägi, Elbe Metsatalu, Alo Savi, Ander Hindremäe, Merilin Priilinn-Türk (Foto: HM.ee)« Tagasi
000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet