Ja
JAJAJAJAJAJA
Ja
Aita kaasa!
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Toetajad ja partnerid
Ja
Ettevõttele
Ja
Eraisikule
Ja
Annetuste kogumise hea tava

Ettevõttele

Ja

Kutsume ettevõtteid ja organisatsioone üles toetama noorte ettevõtlust!

JA tegevusele saate kaasa aidata, kui panustate oma inimeste aega ja oskusteavet, tooteid ja teenuseid või raha. JA toetamine tähendab vastastikku kasulikku partnerlust. Koostöösooviga võtke palun ühendust Kersti Looriga - kersti@ja.ee või 566 466 00.

 

1. Toetage JA-d oma inimeste teadmiste ning oskusteabega! Meie selle aasta eesmärk on leida igale õpilasfirmale mentor, kes nõustaks ja aitaks lahendada keerulisemaid küsimusi, mis ettevõtluses ette tulevad. Teretulnud on ettevõtted, kelle inimesed soovivad oma spetsialistiteadmisi jagada noortega, kas hakates mentoriks õpilasfirmale või astudes klassi ette külalisõpetajana.

Vajame häid inimesi ka erinevate võistluste ja ürituste žüriisse, koolitajateks, loengupidajateks, ettevõttekülastuste läbiviijateks jm ettevõtmisteks. Töövarjupäeval pakub ligi 3000 oma ala spetsialisti noorele võimalust heita pilk täiskasvanu igapäevasesse tööellu.

2. Kutsuge õpilased oma ettevõttesse! Selleks, et äratada noorte huvi oma tegevusvaldkonna vastu, tuleb alustada juba põhikooli õpilaste teavitusega. Nii garanteerite enda valdkonnas vajaliku hea tööjõu järelkasvu.

3. Toetage JA Eestit oma toodete või teenustega! Korraldame palju õpilasüritusi ja -koolitusi ning erinevaid konkursse. Neid üritusi saab toetada, pannes välja auhindu või toetades ürituse läbiviimist.

Oleme tänulikud Baltikale, kes riietab Eesti parimat õpilasfirmat igal aastal Euroopa võistlusest osavõtuks.

4. Toetage JA Eestit rahaliselt! Anname välja õppematerjale, koolitame õpetajaid, korraldame konkursse, Eesti õpilasfirmade laata ja võistlust. Toetada saab nii erinevaid ettevõtmisi kui ka JA tegevust üldiselt. Näiteks JA Majandusõpik gümnaasiumile on välja antud suures osas ettevõtjate rahastusel. JA Eesti suurtoetaja on SEB Pank.

5. Aidake oma kodukooli sisse viia ettevõtlusõpe! Kui soovite, et teie kodukoha koolis saaksid õpilased rahatarkust ning esmase ettevõtluskogemuse, siis toetage õpetajate koolitust ning aidake kooli õppematerjalide soetamisel. Nii oleme näiteks BändCämpi toel varustanud viis Eesti kutseõppeasutust majandusõpikutega ning koolitanud nendes õpilasfirmade juhendajaid!
 

Suur aitäh meie toetajatele ja partneritele!

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet