Ja
JAJAJAJAJA
Ja
Sündmused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Aasta Ettevõtlusõpetaja
Ja
Aasta Mentor
Ja
Vägev Vilistlane
Ja
JA Eesti Sõber
Ja
Aastaplaan
Ja
Euroopa õpilasfirmade võistlus 2014 Tallinnas
Ja
Eesti õpilasfirmade laat
Ja
Olümpiaad
Ja
Suvekool
Ja
Ettevõtlusnädal
Ja
Võistlused
Ja
Creatlon
Ja
Registreerimine
Ja
Creatlon 2018/2019
Ja
Creatlon 2017/18
Ja
Creatlon 2016/17
Ja
Creatlon 2015/16
Ja
Creatlon 2014/15
Ja
Creatlon 2013/14
Ja
Creatlon 2012/13
Ja
2012/2013. a võistkonnad
Ja
Kokkuvõte viktoriini vastustest
Ja
Meeskonnamängu ülesanded 2013
Ja
Tulemused
Ja
Creatlon 2011/12
Ja
Uurimistööde võistlus
Ja
Ettevõtlusmuinasjuttude võistlus
Ja
Reklaamivõistlus
Ja
TITAN
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
Simulaator 7 võistlus

Kokkuvõte viktoriini vastustest

Ja

 

Mida teavad põhikooliõpilased majandusest ja ettevõtlusest?
4. oktoobril lahendasid 1161 õpilast 83st Eesti koolist viktoriini majandusest ja ettevõtlusest. Väike ülevaade noorte majandusteadmistest on toodud allpool.  Vastusevariantide järel olevad protsendid näitavad, kui paljud vastajatest selle variandi valisid. Protsendid ei anna kokku 100%, kuna iga küsimuse puhul oli ka neid, kes vastamata jätsid. Tumedaga on märgitud õige vastus.
Küsimusi oli kokku 31 ja aega 45 minutit. Abiks oli vastajatele ka internet.
 
1.       Mikk laenas uue rula ostmiseks emalt ja vanaemalt kummaltki 20€. Kahe kuu pärast oli tal rahakotis taas 40€ ja otsustas osa oma võlast ära maksta. Emale maksis ta tagasi poole võlast. Järgmisel päeval külastas ta vanaema ning andis talle poole oma rahakotti jäänud summast. Kui suure summa jäi Mikk emale ja vanaemale veel kokku võlgu?
15 €                              58,3%
20 €                               15,0%
25 €                               10,7%
10 €                               15,1%
2.       Milline neist on inimese jaoks igapäeva elus püsikulu?
Toit                               55,1%
Korteri rent               10,7%
Elekter                         32,6%
Kinoskäik                       0,8%
 
3.       Kes otsustab lõppkokkuvõttes, mida toodetakse turumajanduses?
Tarbijad                                                25,0%
Tootjad                                                   44,5%
Valitsus                                                    12,6%
Ametiühingud                                         16,5%
 
4.       Kõikidel Eesti peredel seisab ees valiku tegemine, mis mõjutab pere väljaminekuid alates 1. jaanuarist 2013. Millega seoses tuleb valik teha?
Seoses Tallinna linna üleminekuga tasuta ühistranspordile.               14,7%
Seoses elektrituru avanemisega.                                              73,7%                                  
Seoses kohalike omavalitsuste valimisega.                                          7,7%
Seoses ühtse perekondliku mobiilioperaatori valimisega.                     2,7%
 
5.       Streik on:
laiskuse tunnus                                                                           0,8%
töö katkestamine varem esitatud nõudmiste täitmiseni    70,9%
tööle mitte minemine, kuna miski ei meeldi                                   25,6%
võimalus töötukassas registreerimiseks                                          2,0%
 
6.       Mis on Tallinna Teletorni maskoti nimi?
Eti                                                91,5%
Kroks                                             0,6%
Villi                                                 1,7%
Tefo                                               5,4%
 
 
7.       Maailma kõrgeima internetivabadusega riigid 2012. aastal Freedom House’i andmetel on:
Eesti, USA ja Saksamaa                                            77,6%
USA, Suurbritannia ja Austraalia                                      8,6%
Saksamaa, Malaisia ja Mehhiko                                        3,2%
Eesti, Gruusia ja Hiina                                                      9,1%
 
8.       Fair trade märk tootel näitab, et
kauba eest on tootjad saanud väärilist tasu              49,8%
kaup on toodetud mahepõllumajanduslikul viisil               20,2%
kauba hind on kehtestatud alla omahinna, et seda saaksid endale lubada ka vaesed inimesed             20,5%
kaup on vabastatud kõigist tollimaksudest                          8,6%
 
9.       EAS on lühend sõnadest
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus                             71,3%
Eesti Autorite Selts                                                              9,0%
Ettevõtjatest Aumeeste Sündikaat                                        1,2%
Ettevõtete Asutamise Sihtasutus                                         17,3%
 
10.   Kui iPod’i hinda alandati 8%, siis maksis see 138€. Kui palju maksis iPod enne hinnaalandust?
150 €                                         41,7%
149 €                                            49,2%
127 €                                             6,0%
120 €                                             2,4%
 
 
11.   Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniminister on:
Juhan Parts                                              93,2%
Jürgen Ligi                                                   3,3%
Andres Lipstok                                             1,9%
Edgar Savisaar                                             0,9%
 
12.   Eesti kõige konkurentsivõimelisem ettevõte on teist aastat järjest:
EMT                                                           85,4%
Swedbank                                                    7,3%
Kalev                                                            1,9%
A.Le Coq                                                      5,1%
 
13.   Varimajandus on:
illegaalne majandustegevus                                                                                           86,0%
Töövarjupäevast osavõtmine                                                                                                 1,6%
majandustegevus, mis kuulub riigisaladuse alla                                                                       7,8%
majandustegevus, mis on seotud tööga kaevandustes ja teistes varjatud paikades                    3,9%
 
14.   EBS Gümnaasium ja JA Eesti korraldavad 8.-9. klasside noortele
Õpilasfirma koolitust                                            16,1%
Ettevõtlusmängu Creatlon                              78,7%
Jalgrattamaratoni                                                  2,0%
Petanque’i võistlust                                               2,0%
 
15.   Ettevõtted lisavad kõigile müüdavatele kaupadele ja teenustele käibemaksu, mis kogutakse riigieelarvesse. Milline on Eestis tavaline käibemaksu määr?
20%                                           80,1%
18%                                               5,1%
21%                                               9,8%
16%                                               4,7%

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet