JAJAJAJAJAJA
Ja
Rahvusvaheline õpilasfirma
Ja
JA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
2015/16 õppeaasta kokkuvõte
Ja
Enterprise without Borders

Kandideeri programmi Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad

Ja

Hea rahvusvahelisest ettevõtlusest huvitatud noor!

Kutsume Sind osalema Kesk-Läänemere õpilasfirmade programmis ja looma oma rahvusvahelist õpilasettevõtet!
See on suurepärane võimalus juba kooli ajal suhelda erinevate kultuuridega, saada aimu ärikultuurist ja -keskkonnast lähiriikides ning koguda julgust alustada ettevõtlusega!

Kes saavad osaleda?

Projekti ootame gümnaasiumi või kutsekooli õpilasi ühe või paarikaupa, kes seisuga 1. oktoober 2016 on 17-aastased või nooremad. Oluline on Sinu huvi rahvusvahelise suhtluse ja ettevõtluse suhtes ning soov ja ajaressurss aktiivselt programmi üritustest ja tegevustest osa võtta. Õpilasfirma idee olemasolu ei ole vajalik. Ühest koolist kandideerivate õpilasgruppide arv ei ole piiratud.

Programmi kava 2016/17

12. september Programmi kandideerimine oma riigis Ootame avaldusi e-postile: CentralBaltic@ja.ee
28.-29. september Innovatsioonilaager Helsinkis Moodustatakse ühised firmad ning luuakse ideed
                                  Omavaheline suhtlus interneti teel. Tegevusülevaated juhendajatele.
11.-13. november Koostöökonverents Tallinnas Arendatakse edasi ühisõpilasfirma ärimudelit ning tehakse tööplaan
                                  Omavaheline suhtlus interneti teel. Tegevusülevaated juhendajatele.
Valik erinevate laatade hulgast:
 10.-11. veebruar  Eesti õpilasfirmade laat 2017 ja sellele eelnev minikonverents Minikonverents, kus antakse ülevaade oma tegevusest ja edusammudest. Laadapäeval 11. veebruaril müüakse kaubanduskeskustes.
 2.-3. märts  Õpilasfirmade laat Soomes  Müügipäev on 2. märtsi õhtul.
 4.-6. aprill  Läti rahvusvaheline õpilasfirmade festival  Õpilasfirmade laat on 5. aprillil ja CB õpilasfirmade seminar 6. aprillil.
 8.-9. mai  Rootsi õpilasfirmade laat  Müük ja kokkuvõtted programmist.
 8.-9. mai  Õpetajate konverents Rootsis  Eestist oodatakse osalema 10 õpetajat.


Kandideerimine

Kandideerida saab üksinda või koos sõbraga. Palun arvestage, et programmis saavad osaleda õpilased, kes seisuga 1. oktoober 2016 on 17-aastased või nooremad.
Ühest koolist kandideerivate õpilasgruppide arv ei ole piiratud.

Projektis osalemiseks tuleb saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 12. septembril kell 12.00 aadressile CentralBaltic@ja.ee.
NB! Sõbraga koos kandideerimisel palume saata mõlema sõbra CV-d ja ühine motivatsioonikiri ühe e-kirjaga!

Õpilase CV-s peavad olema:
1)    Nimi
2)    Kool
3)    Sünnipäev
4)    Kontakttelefon ja e-post
5)    Huvialad, läbitud koolitused, oskused jm

Motivatsioonikiri peab vastama muuhulgas küsimustele:
1)    Miks soovin/soovime rahvusvahelises ühisõpilasfirmade projektis osaleda?
2)    Miks peaks just mind/meid valima rahvusvahelisse programmi?
3)    Mida soovin/soovime saada või õppida programmis osaledes?
4)    Kui on olemas õpilasfirma idee või valdkond, milles õpilasfirmat teha soovite, siis palun kirjeldage lühidalt ka seda
5)    Inglise keele oskuse testimiseks palun lisage kirjale inglise keeles lõik - Mis on minu tugevused ja oskused, millega saan õpilasfirma tegevusse panustada?

Motivatsioonikiri peab näitama valmisolekut ning huvi rahvusvahelist õpilasfirmat teha ning aktiivselt üritustest ja laatadest osa võtta.
Projektis osalemise üheks eelduseks on inglise keele oskus suhtlustasandil, sest kõik üritused toimuvad inglise keeles!
 
Edu kandideerimisel!
Lisainfo:
Roger Linask, centralbaltic@ja.ee
Kersti Loor, kersti@ja.ee,
621 0998
 

 

 

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet