Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Edu & Tegu
Ja
It's My Future
Ja
Central Baltic Enterprises without Borders
Ja
Eesti-Gruusia koostöö 2017/2019
Ja
Läbiviidud projektid

Edu & Tegu

Ja


Elluviimise aeg: 01.01.2016 - 31.12.2018
Finantseerimise allikas: Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium
Eesmärk:  Arendada süsteemselt ettevõtlusõpet kõigil haridustasemetel: arendada õppeprogramme,  koolitada õpetajaid, luua uusi õpikäsitlusi, viia läbi uuringuid ja tõsta avalikkuse teadlikkust ettevõtlusõppest.

JA Eesti projekti tegevused 2017:
JA Eesti ettevõtlusprogrammide arendamine, JA programmide metoodilised koolitused kõigi haridustasemete õpetajatele algklassidest gümnaasiumini, mentorite ja õpilasmentorite kaasamine õppeprogrammi, programme toetavate õpilasürituste ja võistluste rahastamine ja arendamine.
JA eksperdid osalevad aktiivselt Edu ja Tegu programmi töörühmades ettevõtlusõppe raamistiku väljatöötamises üldhariduskoolile.

2016. aastal koolitati Edu ja Tegu programmi raames erinevatel haridustasemetel 149 uut õpetajat, arendati õppematerjale – anti välja eestikeelne õpilasfirma tööjuhend, tõlgiti vene keelde põhikooli programm „Mina, majandus ja ettevõte“, arendati mini-minifirma programmi ja loodi õpilasfirmade registreerimissüsteem. Edu ja Tegu programmist toetati õpilasfirmade liikmete koolituste, õpilasfirmade ja minifirmade võistluste ja õpetajate suvekooli läbiviimist, õpilasmentorite programmi ning õpilasfirma programmi arendustegevusi.

Projekti partnerid on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia, EBS, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Junior Achievement Eesti, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, SA Innove hariduse agentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Programmi koduleht: http://ettevõtlusõpe.ee/

Projektijuht: Kersti Loor, kersti(at)ja.ee

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet