JAJAJAJA
Ja
Laadad
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eestis
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2019
Ja
Mini-mini firmade laat 2019
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2018
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2017
Ja
Laada info
Ja
Laada reeglid
Ja
Laada toetajad
Ja
Laadal osalejad
Ja
Euroopas

Laada info

Ja

Eesti õpilasfirmade laat 2017 toimub 11. veebruaril Tallinnas korraga kahes kaubanduskeskusesKristiine keskuses ja Rocca al Mare keskuses.
Laadal osalevad ka teiste JA Euroopa liikmesriikide õpilasfirmad ning rahvusvahelises Interreg programmis osalevad Eesti, Läti, Soome ja Rootsi ühisõpilasfirmad.

Müük kell 12.00 – 17.00.
Osalejate saabumine ja bokside ülespanek kell 10.30 – 12.00.
Lõputseremoonia kell 17.00 – 18.00.

Osalemine
Laadal saavad osaleda õpilasfirmad, kes on õpilas- või minifirmana kantud JA Eesti registrisse ja kellel on kehtiv tegevusluba (vt. laada reeglid).
Ühte õpilasfirmat esindab laadal 2 – 4 liiget ja üks juhendaja.
Osalustasu on 7 € õpilase kohta, õpetajal ja juhendajal osalustasu pole.
Osalustasu maksmiseks väljastab JA Eesti arve. Maksmise viimane tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Osalemistasu sisaldab:

    • boksi üüri
    • võimalust kasutada müügitegevuseks lauda, elektrit
    • lõunasööki
    • laada infomaterjale.

Hinda ei kuulu sõit Tallinnasse ja tagasi ning transport Tallinnas.

Laadale registreerimine
toimub õpilasfirmade registreerimissüsteemis (Sündmuste alajaotuses, kus firma juht registreerib korraga kõik õpilasfirma liikmed, kes laadal osalevad)
kuni 16. jaanuarini kella 23.59ni.

Laadale registreeritud õpilasfirmad kantakse laadaliste kataloogi.
Kartoteegis avaldatava info õigsuse eest vastutab õpilasfirma.

Laadal on iga õpilasfirma käsutuses:
1. üks kahe valge seinaga boks, mille seina laius on 1 m ja kõrgus 2,5 m (vt pilti altpoolt). Rahvusvahelistele ühisõpilasfirmadele, mille liikmed müüvad oma toodet/tooteid koos, anname suurema boksi.
 
 

Pildil on neljast boksist koosnev konstruktsioon.

 
2. üks kandiline laud mõõtmetes
                              75 x 75, h 70 cm
                         või 50 x 120, h70 cm
või üks ümmargune laud mõõtmetes Ø 75, h 70 cm
(märkida registreerimislehel! Erinevat tüüpi laudu on teatud kogus.).
 
 
3. võimalus kasutada elektrit (märkida registreerimislehel!).
 
Kõik muud väljapanekuks vajalikud vahendid võtab õpilasfirma ise kaasa. Vt laada reeglid!
 
Õpilasfirmal peab olema välja töötatud sõnum, kuidas ennast, oma toodet või teenust ja selle eripära klientidele tutvustada. 
Millisesse ostukeskusesse teie õpilasfirma müüma läheb, teeme teatavaks 6. veebruaril.
 
Enne laata toimuvad järgmised võistlused:
 
REKLAAMIVÕISTLUS
Õpilasfirmadel tuleb võistlusel osalemiseks teha reklaam (maks. 30 sekundit) oma firmast.
Reklaami eesmärk on reklaamida oma õpilas- või minifirmat ja laata.
Reklaamis peab kajastuma järgmine info:
- Eesti õpilasfirmade laat 2017 toimub 11. veebruaril kl. 12.00-17.00 Kristiine ja Rocca al Mare Keskustes
- Laada korraldab JA Eesti
Soovi korral võta JA Eesti logo siit.
 
Tehnilised tingimused:
 
NB! Videoklipid esitada ilma helita, ainult pilt!
Sobivad kõik enamlevinud pildi või videoformaadid, portrait (püstine) ekraanile.
Video: mp4, h.264 codec, max bitrate 8000 kbs (portrait).
Pilt: 1080x1920 pix (portrait).

 

Tööde esitamise tähtaeg on 26. jaanuar kell 14.00, lisada õpilasfirma nimi.
Klipid või helifailid tuleb saata meilile roger@ja.ee
Parimad tööd valime kähku välja ja laadale eelneva nädala vältel jooksevad kolm parimat reklaami Kristiine ja Rocca keskuste ekraanidel.
 
MEEDIATÄHELEPANU VÕISTLUS
Selle võistluse eesmärk on saada õpilasfirmal nii palju meediasse kui võimalik.
Kuidas, see on teie enda teha. Võite endast kirjutada või rääkida, tutvustada oma tegemisi ning tulevat laata, korraldada meedia tähelepanu tõmbavaid üritusi jne.
Mida rohkem teist kirjutatakse ja teid näidatakse, seda lähemal olete kuulsusele. Hindamisel lähtume saadetud meedialinkide arvust ning uudiste kaalukusest.
Ärge end tagasi hoidke, aga olge siiski mõistlikud:)
Linkide saatmise tähtaeg on 8. veebruar kell 16.00, lisada õpilasfirma nimi.
Lingid tuleb saata meilile roger@ja.ee
 
Kõik laadal osalejad on oodatud oma ettevalmistusi ja tegemisi kajastama aktiivselt sotsiaalmeedias viidete #oflaat2017 ja #rekordlaat2017 all.
JA Eesti kajastab parimaid postitusi enda sotsiaalmeedias ning teistest meediakanalites!
 
Laada käigus toimub INNOVATSIOONIVÕISTLUS
 

Võistlusel osalemise soov tuleb märkida registreerimisvormis või anda korraldajatele teada hiljemalt
16. jaanuariks.

Võistlusel esinetakse žürii ees 2-minutilise kõnega, milles tuuakse välja õpilasfirma innovaatiline külg (toode, teenus, struktuur vm).
Võistlusel ei kasutata arvutipresentatsiooni.
Kõne esitatakse läbi mikrofoni.
Kõik, mida soovitakse lisaks kõnele välja tuua või näidata, peab olema kaasas.

Korraldajad võivad teha võistluse tingimustes muudatusi, millest antakse võistlusele registreerinutele teada enne laata.
 
Eesti õpilasfirmade laada lõputseremoonial antakse välja järgmised preemiad:
1.           Parim müügistrateegia
2.           Parim toode
3.           Parim teenus
4.           Parim rahvusvahelise potentsiaaliga õpilasfirma
5.           Innovatsioonipreemia
6.           Stiilipreemia
7.           Reklaamipreemia
8.           Meediatähelepanu preemia
9.           Rahva lemmik
10.         Laada suurim käive

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet