Ja
JAJAJAJAJA
Ja
Sündmused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Aasta Ettevõtlusõpetaja
Ja
Aasta Mentor
Ja
Vägev Vilistlane
Ja
JA Eesti Sõber
Ja
Aastaplaan
Ja
Euroopa õpilasfirmade võistlus 2014 Tallinnas
Ja
Eesti õpilasfirmade laat
Ja
Olümpiaad
Ja
Suvekool
Ja
Ettevõtlusnädal
Ja
Võistlused
Ja
Creatlon
Ja
Registreerimine
Ja
Creatlon 2018/2019
Ja
Creatlon 2017/18
Ja
Tulemused
Ja
Võistkonnad 2017/18
Ja
Loovülesanne ja lisaülesanne
Ja
Meeskonnamängu ülesanded 2017
Ja
e-viktoriin
Ja
Creatlon 2016/17
Ja
Creatlon 2015/16
Ja
Creatlon 2014/15
Ja
Creatlon 2013/14
Ja
Creatlon 2012/13
Ja
Creatlon 2011/12
Ja
Uurimistööde võistlus
Ja
Ettevõtlusmuinasjuttude võistlus
Ja
Reklaamivõistlus
Ja
TITAN
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
Simulaator 7 võistlus

Loovülesanne ja lisaülesanne

Ja

Head kreatleedid!

Creatloni võistlus on jõudmas lõpusirgele ning veel on jäänud täita üks ülesanne (ja lisaülesanne)! Pange pead kokku ja hakake ajusid ragistama!


I PÕHIÜLESANNEMeie äritegu või sotsiaalne tegu

Ülesande raames peate välja mõtlema ühe reaalselt teostatava sotsiaalse või ärilise teo. Valige neist üks. Idee keskmes on uue väärtuse loomine ja probleemidele nutikate lahenduste leidmine.

Ülesande tingimused

1) ÄRITEGU

1.       Võistkond mõtleb ja pakub välja teenuse või toote, mida inimesed ostaks

2.       Tegu peab olema uudne, väärtuslik ning eluline

3.       Probleemi kirjeldus ja kuidas seda lahendada või leevendada ehk miks peaks inimesed seda vajama. Väärtust lisab leidlikkus ja uuenduslikkus.

4.       Ajakava – Koostage detailne ajakava, milliseid vajalikke tegevusi ja millal teostate. Näiteks: kellega on vaja mingeid kokkuleppeid sõlmida või millal plaanite minna kellegagi kohtuda. Ajakava lõpeb äriteo elluviimise tähtajaga. Ajalist piirangut äriteo elluviimiseks pole, aga plaanist peaks selguma, et seda saab ellu viia. Ajakava lõpeb teo elluviimisega.

ÄRITEO korrektselt vormistatud kirjeldust ootame PDF-vormingus, milles peab olema välja toodud järgnev:

 • Meeskonna nimi ja kool
 • Toote või teenuse kirjeldus
 • Selgitus miks on teie tegu uudne, väärtuslik ja eluline – mis probleemi ja kuidas see lahendab?
 • Detailne ajakava teo elluviimiseks – milliseid toiminguid on vaja ellu viia, et tegu õnnestuks?
 • Äriteo prototüüp – joonistage meeskonnaga oma tootest või teenuse osutamisest pilt. Pildi joonistamiseks piiranguid pole (võib käsitsi joonistada, võib kasutada erinevaid arvutiprogramme). Lisa pilt samasse PDF-faili, kus on kõik ülejäänud info teie äriteo kohta

2) SOTSIAALNE TEGU

1.       Võistkond pakub välja sotsiaalse teo idee, mis aitab lahendada mõnda kogukonna, linna, valla või riig probleemi ja parandab ühiskonna heaolu.

2.       Idee peab olema uudne, väärtuslik ning eluline (inimestel või tervel kogukonnal oleks seda ka tegelikult vaja)

3.       Kirjeldage ühiskondlikku probleemi ja kuidas teie tegu seda lahendaks ning mille poolest on see lahendus eriline ja väärtuslik ühiskonnale ka tulevikus.

4.       Töötage välja plaan, kuidas te oma meeskonnaga idee ellu viiksite. Näiteks: kellega on vaja mingeid kokkuleppeid sõlmida või millal plaanite minna kellegagi kohtuma, et tegu õnnestuks?

5.       Pange paika aeg ja koht teo elluviimiseks

SOTSIAALSE TEO korrektselt vormistatud kirjeldust ootame PDF-vormingus, milles peab olema välja toodud järgnev:

 • Meeskonna nimi ja kool
 • Sotsiaalse teo kirjeldus
 • Selgitus miks on teie tegu uudne, väärtuslik ja eluline
 • Detailne teo elluviimiseks ajakava.Tehke plaan, mille alusel ja millal saate teo ellu viia.
 • Veebilink Google, Dropbox või YouTube keskkonda laetud videole, milles näitate maksimaalselt 45 sekundi jooksul, kuidas teie sotsiaalne tegu probleemi leevendab või lahendab. Video ei tohi olla reklaami vormis ehk te ei reklaami selles oma meeskonda ega sotsiaalset tegu. Eesmärk on visuaalselt vaatajateni tuua probleemi olemus ja lahendus. Lisa töötav videolink PDF-faili! Soovituslikult ära sea video ligipääsule piiranguid, muidu ei pääse žüriiliikmed oma isikliku e-maili kaudu teie videole ligi.

Ootame teie meeskonna äri- või sotsiaalsete tegude kirjeldusi ainult PDF-vormingus aadressil creatlon@ja.ee. Ülesande esitamise tähtaeg on 12.märts 2018 kell 23:59. Hilinenud tööde puhul teenib kogu meeskond miinuspunkte.


II LISAÜLESANNE

Lisaülesande täitmise eest on võistkonnal võimalus teenida lisapunkte. Lisapunkte arvestame Creatloni võistluse lõpp-tulemuste arvutamisel. Selleks, et koguda maksimaalselt 5 lisapunkti, peavad ülesande sooritama kõik meeskonnaliikmed ja kaasama ka oma õpetaja ja eelmisest voorust tuttava ettevõtja. Lisaülesande sooritamine võtab aega orienteeruvalt 20 minutit ja on individuaalne. Ülesande täitmisel ei ole keelatud seda täita võistkonnaliikmetega koos, kuid iga liige peab ülesande kohta täitma tagasiside küsimustiku personaalselt. Kui kõik liikmed on seda teinud, saate 3 lisapunkti, kui ainult osa või üks liige saate ainult 1 punkti. Kui tagasiside küsimustiku täidavad ka õpetaja ja ettevõtja, saate veel 2 punkti.

Juhised lisaülesande täitmiseks:

Eelmises voorus kohtusite te ettevõtjaga ja viisite läbi intervjuu. Nüüd on vaja see kohtumine meelde tuletada ja ka teisi ettevõtjaid kuulata ning enda ettevõtlikkust hinnata.

 • Varusta end kõrvaklappidega või lülita sisse arvuti kõlarid. Ava JA Eesti veebileht „It’s My Future“ projekti tutvustusega lingilt: http://ja.ee/index.php?page=573&
 • Sealt leiad uue lingi: Kasuta e-õppematerjali SIIN. Ava see link ja järgides toodud juhiseid vaata läbi e-materjal. Sealt leidad intervjuusid noorte eesti ettevõtjatega. Pane tähele noorte ettevõtjate nõuandeid ettevõtlusega tegelemiseks
 • Anna oma personaalne hinnang tagasiside küsimustiku abil. Ava samal veebilehel tagasiside link õpilasele ja täida see: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsllLlGF8Cd8n0mxOLeYn3llh9wvTGj3WTK82YpHkNrSBuUg/viewform
 • Kui kutsud õpetaja ka e-materjali vaatama ning tagasisidet andma, siis teenib teie meeskond lisapunkti. Kui palud ka intervjuu andnud ettevõtjal vaadata läbi „Kohtumine ettevõtjaga“ materjal ja vastama tagasiside küsimustikule, siis teenite veel ühe lisapunkti. Suunake neid projekti leheküljele http://ja.ee/index.php?page=573& õppematerjalidega tutvuma.

NB! Et teie meeskonna, õpetaja ja ettevõtja tagasiside meieni jõuaks palume igaühel märkida tagasiside küsimustikku kooli nime reale lisaks ka oma Creatloni tiimi nimi! Palu sama teha ka õpetajal ja ettevõtjal!  Punktid loeme kokku just tiimi nime järgi!

 

Jõudu tööle!

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet