Ja
JAJAJAJAJA
Ja
Sündmused
Ja
JAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Aasta Ettevõtlusõpetaja
Ja
Aasta Mentor
Ja
Vägev Vilistlane
Ja
JA Eesti Sõber
Ja
Aastaplaan
Ja
Euroopa õpilasfirmade võistlus 2014 Tallinnas
Ja
Eesti õpilasfirmade laat
Ja
Olümpiaad
Ja
Suvekool
Ja
Ettevõtlusnädal
Ja
Võistlused
Ja
Creatlon
Ja
Registreerimine
Ja
Creatlon 2018/2019
Ja
e-viktoriin
Ja
Meeskonnatöö ülesanded
Ja
Meeskonnad 2018/19
Ja
Tulemused
Ja
Creatlon 2017/18
Ja
Creatlon 2016/17
Ja
Creatlon 2015/16
Ja
Creatlon 2014/15
Ja
Creatlon 2013/14
Ja
Creatlon 2012/13
Ja
Creatlon 2011/12
Ja
Uurimistööde võistlus
Ja
Ettevõtlusmuinasjuttude võistlus
Ja
Reklaamivõistlus
Ja
TITAN
Ja
Eesti parim õpilasfirma
Ja
Eesti parim minifirma
Ja
Simulaator 7 võistlus

Meeskonnatöö ülesanded

Ja

Kõik ülesannete lahendused palume saata võimalusel ühe meiliga aadressil: creatlon@ja.ee hiljemalt 4. detsembril.

Kirja teemareale kirjutage palun oma tiimi nimi.

Ootame põnevaid lahendusi ja soovime rõõmsat pealehakkamist!

 

1.    Video-CV, kandideerimaks tuleviku töökohale
Kas olete juba mõelnud, kellena soovite tulevikus töötada ja milliseid teadmisi ja oskusi selle töö jaoks vaja läheb? Võib ka juhtuda, et sellist tööd, mida 10 aasta pärast tegema hakkate, praegu ei eksisteerigi. Maailm on kiires muutumises.
Mõelge koos tiimiga välja üks tuleviku amet – töö, mida vähemalt üks teist sooviks tulevikus teha. Sõnastage ametinimetus. Kui tegemist on ametiga, mis praegu ei ole tavapärane või mida ei eksisteerigi, kirjeldage seda lühidalt.
Aina enam küsivad tööandjad kandidaatidelt videotutvustust, nii ka meie. Teie ülesanne on teha video vormis CV kandideerimiseks tuleviku ametikohale. Uurige, mida ootab tööandja CV-lt, milliseid kandideerija omadusi, oskusi ja teadmisi CV peaks kajastama. Tähtis on, et CV-st paistaks välja ka kandideerija motivatsioon nimetatud tööd teha. Samuti pöörake tähelepanu taustale ja video vormistusele, kuna pilt ütleb enam kui 1000 sõna.

•    Vormistage CV videona (piisab, kui selles esineb üks tiimiliige).
•    Video pikkus maksimaalselt 90 sekundit.
•    Laadige video üles ka Youtube’i või Vimeo keskkonda ning saatke meile link.
•    Kui ametinimetus vajab selgitust, lisage palun selgitus pdf-failina.

Tulevikuametite ja CV koostamise kohta leiate infot näiteks Rajaleidja, Töötukassa, Kutsekoja veebilehtedelt, kooli karjäärikoordinaatorilt või majandusõpetajalt.

2.    Teksariiete kogumise kampaania
Tekstiiliprügi on kasvav probleem kogu maailmas, samuti Eestis. Kiirmood on kaasa toonud madalad hinnad ja sageli madala toote kvaliteedi, kuid samal ajal on kasvanud inimeste sissetulekud: riideid ostetakse rohkem, kantakse vähem ning asjad kuluvad kiiresti. Maailmas saadetakse igas sekundis prügimäele üks rekatäis riideid. EL-is kogutakse vaid 25% kasutatud riietest korduvkasutuseks või materjalina ümbertöötlemiseks, ülejäänu lõpetab oma elu prügimägedel või põletites. Disainer Reet Aus, Stockmanni kaubamaja  ja Uuskasutuskeskus panid seljad kokku, et viia  ringmajandus Eestis uuele tasemele, eesmärgiga vähendada tekstiiliprügi ja arutut tarbimist. Üheskoos kutsutakse inimesi tooma kasutatud teksariideid kogumispunkti selleks, et anda riietele pikem eluiga ja valmistada nendest uue disainiga rõivad.

Aitame koos sellele algatusele kaasa! Planeerige ja viige oma kogukonnas või koolis ellu teksariiete kogumise aktsioon. Mõelge läbi, kuidas jõuate oma koolis või kogukonnas võimalikult suure hulga inimesteni. Kas panete kogumiskasti üles sobivasse kohta koolis, lähedalasuvasse poodi või muusse ettevõttesse või asutusse? Kas jõuate sihtrühmani meili, sotsiaalmeedia, kujundatud plakati või muu kanali kaudu? Kokkuvõttes – planeerige teksariiete kogumise kampaania, viige see ellu ning toimetage kogutud teksariided (ema-isa või õpetaja abiga) lähimasse uuskasutuskeskusesse https://uuskasutus.ee/  Kui teie kandis uuskasutuskeskust pole ja kogutud riiete transport kaugemasse paika ei õnnestu, võtke meiega ühendust. Mõtleme koos välja, kuidas kogutud riided õigesse kohta toimetada!

NB!
Uuskasutuskeskus soovib eraldi premeerida tublimaid teksakogujaid. Selleks, et nad teaksid, et osalete Creatlonis, palun märgistage see kast, mille ise Uuskasutuskeskusesse toimetate, kindlasti sildiga: Creatloni tiim TIIMI NIMI, kool

Tehke teksariiete kogumise kampaaniast fotodega slaidikokkuvõte, milles kirjeldate:

•    kampaania plaani ja sihtrühma,
•    kuidas teavitasite oma koolikaaslasi ja kogukonda kampaaniast, milliseid kanaleid selleks kasutasite,
•    kuidas kampaania ellu viisite ja kuidas see õnnestus,
•    kuidas toimetasite kogutud teksariided Uuskasutuskeskusesse.

Saatke meile maksimaalselt 8 slaidist koosnev esitlus.


3.    Ühised ehitised meie ühise raha eest

Leidke oma kodukohast või selle lähiümbrusest 3 ehitist või hoonet, mis on rajatud meie ühise maksuraha eest. Väiksema koha puhul võite otsida hooneid ka lähimast suuremast asulast. Kindlasti võite küsida abi targematelt ning otsida ka internetist lisainfot.
Tehke oma tiimiga iga väljavalitud ehitise ees pilti, lisage juurde, kus see hoone asub ja mida selles hoones igapäevaselt tehakse. Lisaks analüüsige, kuidas on see ehitis ja seal toimuv teie enda jaoks oluline, kasulik või huvipakkuv ning kes veel (teie kodukohas) sellest kasu saavad.

Tehke igast ehitisest kokkuvõte koos fotoga ühel leheküljel. Esitage kolmest leheküljest koosnev pdf-fail.

4.    Sotsiaalmeedia reklaami analüüs

Analüüsige omal valikul mõne youtuberi, blogija, vlogija, instagrammeri postitust, kus on tegemist reklaamiga või mis äratas teis huvi mõne asja või tegevuse vastu. Kui teile tundub, et ükski teie poolt jälgitav ei ole kunagi reklaami teinud, siis otsige natuke laiemalt, kasvõi vaadates Eesti staaride sotsiaalmeedia kanaleid.

Oma analüüsis pöörake tähelepanu järgmistele küsimustele.
1.    Mis tekitas teis huvi postituses olnud asja või tegevuse järele?
2.    Milline oli postituse sisu, mis teie tähelepanu pälvis?
3.    Miks see tekitas teis soovi seda asja osta?
4.    Kirjeldage nn influencer’i (mõjutaja) tausta, miks keegi teist või kõik teda jälgite ja millest ta tavaliselt räägib. Kes võiksid olla teised tema jälgijad?
5.    Kas oli selgelt aru saada, et tegemist on reklaamiga?
6.    Kas see oli kuidagi märgistatud?
7.    Kas sellist tüüpi reklaam peaks olema reguleeritud? Kas oskate tuua näiteid teistest riikidest?
8.    Kas oskate tuua võrdlusi teiste nn influencer’itega. 

Vormistage analüüs korrektselt pdf-failina. Lisage kindlasti link analüüsitud postitusele.

 

Head pealehakkamist ja nutikust!

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet