JAJAJAJA
Ja
Laadad
Ja
JAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Eestis
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2019
Ja
Mini-mini firmade laat 2019
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2018
Ja
Laada info
Ja
Laada reeglid
Ja
Laada toetajad
Ja
Laada osalejad
Ja
Eesti õpilasfirmade laat 2017
Ja
Euroopas

Laada reeglid

Ja

Laada reeglid

 • Osaleda saavad ainult laadale registreeritud üldhariduskooli ja kutseõppead õpilased vanuses
  14 - 25 aastat (kaasa arvatud).
 • Ühte õpilasfirmat esindab 2 - 4 liiget ja üks juhendaja.
 • Õpilasfirma võib laadal müüa JA Eestis õpilasfirma registreerimisel kinnitatud toodangut ja pakkuda kinnitatud teenust.
 • Registreerimine Eesti õpilasfirmade laadal 2018 osalemiseks toimub veebikeskkonna opilasfirma.ee kaudu ja lõpeb 15. jaanuaril 2018 kell 23.59.
 • Pärast registreerimisteate saamist esitab JA Eesti osalemistasu kohta arve, mis tuleb tasuda mitte hiljem kui 22. jaanuaril 2018.
 • Osalemistasu ei tagastata, kui laadast loobumise korral teatatakse sellest 1. veebruaril 2018 või hiljem.
 • Iga õpilasfirma saab laadale saabumisel korraldajatelt A5-suuruses boksinumbri.
 • Õpilasfirma kinnitab määratud boksinumbri boksi ülemisse paremasse nurka nähtavale kohale.
 • Samasse kinnitatakse QR-kood, läbi mille toimub laada ajal rahva lemmiku hääletus.
 • Määratud bokse ei tohi vahetada.
 • Laadale on keelatud kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada kaubanduskeskuses viibivate inimeste turvalisust, ja aineid, mis võivad kahjustada nende tervist.
 • Iga õpilasfirma organiseerib ise oma kauba transpordi müügikohale.
 • Iga õpilasfirma vastutab ise oma kauba ja isiklike asjade eest müügikohal.
 • Müügikoha kujunduseks vajalikud vahendid võtab iga õpilasfirma ise kaasa.
  NB! Elektrit vajavad õpilasfirmad võtavad ise kaasa pikendusjuhtmed pikkusega vähemalt 5 meetrit pistikupesade arvuga – isiklikuks vajaduseks + 1
 • Toolide või muude istmete kasutamine boksis on keelatud.
  Kui teenuse osutamiseks on istme olemasolu vajalik, tuleb see kooskõlastada korraldajatega.
 • Boksi seinale võib kinnitada ühepoolse teibi, „kontorinätsu“ või kleepsuga.
 • Boksi seinale või põrandale kinnitamiseks ei tohi kasutada kahepoolset teipi, liimi, klambreid, kruvisid, naelu jms.
 • Õpilasfirma liikmed vastutavad selle eest, et pärast kujunduse eemaldamist on bokside seinad ja põrand puhtad ning prügi prügikasti viidud.
 • Kui õpilasfirma tegevuse käigus rikutakse boksi seinu, põrandat või teisi esemeid kaubanduskeskuses, nõuab JA Eesti trahvisumma välja õpilasfirma liikmetelt.
 • Keelatud on kaasa võtta esemeid, mis võivad ohustada kaubanduskeskuses viibivate inimeste turvalisust, ja aineid, mis võivad kahjustada nende tervist.
 • Müük toimub ainult boksis.
 • Kaubanduskeskuste pinna kasutamine õpilasfirma reklaamiks väljaspool oma boksi on keelatud.
 • JA Eesti vastutab registreerimislehel märgitud vahendite olemasolu eest.
 • Ürituse käigus jagatavad materjalid, tunnistused, võimalikud auhinnad, toit jm antakse kavas ette nähtud ajal osalejale isiklikult kätte.
 • Täiskasvanud juhendaja kindlustab oma õpilaste ohutuse ning vastutab nende käitumise eest.
 • Osavõtjatel peab olema kaasas isikut tõendav dokument.

  Eesti õpilasfirmade laat 2018 on õpilasüritus ning sellel kehtivad õpilasürituste reeglid. Nende rikkuja vastutab Eesti Vabariigi seaduses ette nähtud korras.

 

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet