Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Uuring
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Uuring

Ja

Uuring "Hoiakud ettevõtlushariduse suhtes Eestis ja mujal"

 

2011. aasta septembri ja oktoobrikuu jooksul uuriti YES projekti raames 7 Euroopa riigis ettevõtlushoiakuid. Uuringus osalesid Eesti, Soome, Rootsi, Poola, Slovakkia, Hispaania ja Iirimaa. Oma arvamust ettevõtlusõppe kohta avaldasid neli sidusrühma - otsustajad, arvamusliidrid, õpetajad ja õpilased.

Uuring koosnes kahest osast - küsimustikust ja intervjuudest. Eestis täitis küsimustiku 547 inimest.

 

Lühiülevaade Eestis saadud tulemustest

Uuringust selgus, et üldine hoiak ettevõtlushariduse suhtes on otsustajate, arvamusliidrite ja õpetajate hulgas väga positiivne – 86 protsenti arvab, et ettevõtlusõpe peaks olema koolis kohustuslik aine. Ettevõtlusõppega alustamist peetakse valdavalt otstarbekaks alates 7. klassist. 60% õpetajatest aga peab tähtsaks õpilaste ettevõtliku eluhoiaku suunamist juba algklassidest.

Parimaks lahenduseks peetakse, kui ettevõtlusteadmisi jagavad koolis õpetajatega koos ka ettevõtjad ise. Üheks peamiseks kitsaskohaks ettevõtlusõppe arendamisel ongi kvalifitseeritud õpetajate puudus. Ettevõtjate toomine klassitundi või õpilasfirma konsultandiks on üks probleemi lahendustest. 40% õpetajatest tunneb puudust ka headest õppematerjalidest.

Õpilaste soov arendada koolis oma ideid ning loovust on uuringu kohaselt märksa suurem, kui neile seda võimaldatakse. 80% gümnasistidest soovib, et loovusele koolis rohkem aega pühendataks. Ettevõtluse vastu tunneb huvi üle 85% noortest, samas kui 65% nendest ei puutu sellega koolis üldse kokku või puutub kokku vähesel määral. Oma ettevõtte loomisest on huvitatud rohkem kui pooled gümnasistidest.

 

Uuringu tulemused projekti partnerriikides

Järgnevatest dokumentides on ära toodud küsimustiku tulemused sidusrühmade kaupa. Tulemuste analüüs on kirja pandud YES projektis osalevate partnerite poolt ning need on inglise keeles.

 

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet