Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Uuring
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

YES

Ja

Youth Entrepreneurship Strategies (YES)

 

Projekti nr: 0661R2
Elluviimise aeg: 2010-2012
Finantseerimise allikas: ERF + omafinantseering
Eesmärk: Projekti eesmärk on tõsta Euroopa konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduskasvule, ergutades noortes ettevõtlikku mõttelaadi. Eesmärgi saavutamiseks mõjutab YES poliitikat (arenguplaanide, innovatsiooniplaanide, koolide õppekavade kaudu), levitades uusi ja häid kogemusi ettevõtlikkuse ja ettevõtluse sidumises haridussüsteemi, et suurendada noorte ettevõtjate arvu.

 

Projektis osalevad partnerorganisatsioonid Eestist, Hispaaniast, Iirimaalt, Poolast, Prantsusmaalt, Rootsist, Slovakkiast ja Soomest.

JA Eesti panus projekti tegevustesse:
1. Regioonide vaheline kogemuste vahetamine. Poliitikakujundajate ja põhiliste sidusrühmade mõjutamine projekti käigus selgitatud regioonidevaheliste parimate kogemuste vahetamise ja ülekandmise teel. Ettevõtliku mõtteviisi edendamine noorte EL kodanike seas.
JA Eesti selgitab ettevõtlushariduse olukorra, leviulatuse, tegutsevad organisatsioonid, regulatsioonid ja seadused Eestis ning toob välja senised parimad kogemused.
2. Igas piirkonnas selgitatakse regioonide ühise analüüsiga raskused ja võimalused, mis kaasnevad ettevõtlusõppe õpetamisega koolides. JA Eesti analüüsib ettevõtlusõppe levikut pidurdavaid tegureid koolides ning võrdleb neid teiste riikide probleemidega lahenduste leidmiseks.
3. Töötatakse välja tegevusplaanid, millesse hõlmatakse asjakohased sidusrühmad (6 regionaalset, 1 riigitasandilt) ning saadetakse soovitused Euroopa Komisjonile.
4. Eesti töötab välja oma tegevusplaanid, hõlmates kõik tähtsamad sidusrühmad (koolid, ettevõtjad, riigi esindajad jm projekti käigus ilmnevad sidusrühmad). Üks töörühmade koosolek on planeeritud pidada Eestis.
Luuakse heade kogemuste juhend, milles võetakse kokku analüüside tulemused ja projekti elluviimise ajal ilmnenud parimad praktikad ja lahendused. Eesti kirjutab oma osa juhendisse..
5. Luuakse Euroopa Noorte ettevõtluse mainekaks muutmise võrgustik, mis tagab kogemuste vahetamise partnerite vahel ka projekti lõppedes.
Eesti osaleb kindlasti võrgustikus, edastades oma ja kasutades partnerite kogemusi ettevõtlushariduse laiemaks levimiseks ja taseme tõstmiseks Eestis.

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet