JAJAJAJAJAJA
Ja
Rahvusvaheline õpilasfirma
Ja
JA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
2015/16 õppeaasta kokkuvõte
Ja
Enterprise without Borders

Rahvusvaheline õpilasfirma

Ja

JA Eesti on juhtpartner Interreg Central Baltic programmi rahastatavas projektis „Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“ (Central Baltic Enterprises without Borders). Projekti partneriteks on JA organisatsioonid Soomes, Lätis ja Rootsis.

Projekti „Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad“ eesmärgiks on luua kolme õppeaasta (2015/16 – 2017/18) jooksul kokku vähemalt 50 rahvusvahelist reaalselt tegutsevat õpilasfirmat. Tänapäeva kiirestiarenevas maailmas on oluline, et juba gümnaasiuminoored saaksid kogemuse suhtlemisest erinevate kultuuridega, ärikultuurist ja -keskkonnast lähiriikides ning koos julgusega alustada ettevõtlusega ka mõistmise, et riigipiirid ei pruugi olla piirid ettevõtlusele.  

Projekt algab innovatsioonilaagriga Helsinkis, kus nelja riigi 120 noort saavad kokku, leiavad endale koostööpartnerid, töötavad välja ühise idee ning tegevusplaani.
Edasi toimub novembri alguses koostöökonverents Tallinnas, kus noored oma ideid edasi arendavad, tegevusplaanid paika panevad ning mille järel rahvusvaheline õpilasfirma reaalselt tööle hakkab.

Ühisõpilasfirmadel on võimalus osaleda parterriikide laatadel Soomes, Rootsis, Lätis ja Eestis, seda nii suurtel kui huvi korral ka piirkondlikel laatadel. Õppeaasta tulemused võetakse kokku Rootsi õpilasfirmade laadal maikuus.

Ühisõpilasfirma töö käib meilide, Skype’i jm elektroonsete suhtluskanalite vahendusel. Reaalseid kokkusaamise võimalusi pakume projekti raames ühele firmale ca 4 korda.
Projekti käigus koolitatakse ka õpetajaid ja mentoreid ning antakse välja õppematerjale.  Õpetajatel on võimalik osaleda Rootsis toimuval õpetajate konverentsil.

Kolme projektiaasta jooksul luuakse vähemalt 50 ühisõpilasfirmat, mille käigus noored ja õpetajad saavad rahvusvahelise äri kogemust. Projektis osaleb kolme aasta jooksul vähemalt 300 õpilast, 80 õpetajat ja 50 mentorit.

Esimese õppeaasta kokkuvõtet loe siit.

Projekti Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmad (Central Baltic Enterprises without Borders) rahastab Interreg Central Baltic programm Euroopa Regionaalarengu Fondist.


Õpilasfirmadel on võimalus teha koostööd ka teiste õpilasfirmadega üle Euroopa ka laiemalt. Selleks tutvu programmiga Enterprise without Borders.

                         

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet