JAJAJAJAJA
Ja
ESP
Ja
JAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
ESP õpetajale

ESP

Ja

Tähelepanu! Enesehinnangu küsimustikku on võimalik õpilastel täita alates oktoobrist uuel veebilehel: www.esponline.eu/ Õpilasfirma registreerimine on võimalik ka juba septembris.
Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ja faktilised teadmised ning kognitiivsed ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused.

 ESP tunnistuse saamiseks tuleb läbi teha kolm etappi:

Õpilasfirma programm

Kogemus

Enesehinnang

Pädevus

ESP eksam

Teadmised

 
•Turundus
• Ettevõtte struktuur ja rollid
• Personalitöö
• Disain ja tootmine
• Äriplaani tegemine
• Müügitöö
• Finantskirjaoskus
 
 
• Loovus
• Enesekindlus
• Algatusvõime
• Meeskonnatöö
• Leidlikkus
• Sihikindlus
• Vastustunne
 
 
 
 
•Üldine arusaamine organisatsioonist
•Ettevõtte loomise etapid ja seadusandlus
•Ideest müügini
•Rahalised vahendid ja eelarve koostamine
 
 
ENESEHINNANGU KÜSIMUSTIK
Enesehinnangu küsimustiku peavad tegema kõik JA Eesti õpilasfirma liikmed 2 korda. I osa testist tehakse õpilasfirma loomisel ning II osa sooritatakse alates aprilli teisest poolest.
Õpilasfirmade võistlusel osalemise või õpilasfirma tunnistuse taotlemise eeldus on enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimine.
 
Pärast enesehinnangu küsimustiku mõlema osa läbimist väljastatakse testitegijale sertifikaat, mis näitab tema erinevate pädevuste arengut programmi läbimise jooksul.
Enesehinnangu täitmine on tasuta.
 
NB! Õpilasfirma liikmetel tuleb end antud platvormil esmalt registreerida. Peale andmete sisestamist tuleb e-mailile kinnituskiri ja –link. Klikkides lingile saab määrata oma salasõna. Seejärel on konto loodud ning kasutaja kinnitatud platvormil. Nüüd saabki asuda küsimustikku täitma.
 

ESP EKSAM
ESP eksamit saab sooritada 18. aprillist - 22. juunini. Eksami ajad on kokkuleppel JA Eestiga.
ESP eksam on tasuline. Soodushind käesoleval õppeaastal on 25 eurot (eksami hind teistes Euroopa riikides on 35€, JA Eesti katab meie õpilaste eksamitasust 10€).
ESP eksamit tegemine ei ole kohustuslik.
 
ESP tunnistuse taotlemine on lihtsalt üks võimalus näidata, et sul on olemas praktiline ettevõtluskogemus, sa oled omandanud erinevaid ettevõtlusega seotud pädevusi ning sul on olemas ka teadmiste pagas ettevõtluse kohta.
Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement Europe võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised teadmised ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused. ESP tunnistus on teie oskuseid tõendav Euroopa taseme dokument, mida toetavad Euroopa tööandjad ja Euroopa Komisjon. 

 

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet