Ja
Avaleht
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  Õpilasfirma
Ja
Mis on õpilasfirma?
Ja
Mis on minifirma?
Ja
Miks teha õpilasfirmat?
Ja
Kus on õpilasfirmad?
Ja
Mis saab pärast õpilasfirma tegemist?
Ja
Õpilasfirmade ajakava
Ja
Näited õpilasfirmadest
Ja
Kas sa teadsid, et ...

Mis on minifirma?

Ja

Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7.-9.klassis. Programmi eesmärgiks on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.

Minifirmad on üldjuhul seotud huvitegevustega koolis, õpilased õpivad ühes klassis või paralleelklassides. Programmi sobib õpetada eraldi ettevõtlustunnis või integreeriltult, samuti tesotada loovtööna. Soovitatav on teavitada minifirmas tegutsetavate õpilaste vanemaid minifirma põhimõttetest.

Minifirma erinevused õpilasfirmast 

 • Rohkem sotsiaalne suunitlusega, mitte niivõrd kasumile suunatud tegevus
 • Kodukohakeskne tegevus
 • Keskkonnasäästlikkus
 • Koostööpartnerite olulisus – kool, KOV, lapsevanemad, kohalikud ettevõtjad
 • Lapsevanema nõusolek ja teavitamine on vajalik
 • Kasumi jaotamine otsustada enne algust
 • Klassis võib moodustada väikestest minifirmadest suurfirma
 • Kindlasti tuleb maksta palka! Ka siis, kui tegijad on omanikud
 • Minifirma kaust – koondab kõik dokumendid
 • Maksimaalne algkapital – 130 eurot.
 • Ühel õpilasel ei tohi olla rohkem kui 26 euro eest aktsiaid – kontrollpakki ka mitte
 • 25 eurost suuremad väljaminekud kinnitab juhendaja
 • Raamatupidamine lihtsam, kassapõhine arvestus
 • Käive ei tohi ületada 3200 eurot.
 • Rohkem tähelepanu tegevustele ja tagasisidele õpetajalt õpilastele
 • Välislaadad lubavad osalemist alates 15. eluaastast
 • Minifirmad saavad osaleda võistlusel „Eesti parim minifirma“

 

000JA Alumni Estonia
00Õpilasmentoriprogramm
0ESP
0JA vilistlased
1EETA
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet