Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku

Ja

 

Elluviimise aeg: okt. 2010 - aug. 2011
Finantseerimise allikas: „Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest”
Eesmärk: Projekt on suunatud Eesti ja Moldova ettevõtlusharidust edendavate organisatsioonide SA Junior Achievement Eesti (JA Eesti) ja Junior Achievement Moldova koostööle.


Käesolev projekt aitab arendada koostööd ja Moldova organisatsiooni ning sealset ettevõtlusharidust. Projekt on eriti päevakohane, kuna sel kevadel toimus Moldova organisatsioonis suur kaadrimuutus. Lahkumas on pikaajaline juht Adela Scutaru-Gutu ning lahkunud on kaks osalise koormusega inimest tema meeskonnast. Juhtimise võtab juunis üle hr Iurie Melinte, kauaaegne kogemustega entusiastlik õpetaja ja organisatsiooni vabatahtlik, kuid ilma mittetulundusorganisatsiooni juhtimise kogemuseta inimene. Organisatsioon vajab väga nõustamist ja võimalusi enesetäienduseks.

Käesoleva projekt keskendub eelkõige ettevõtlushariduse võtmeisikute – õpetajate koolitusele ning õpilaste motivatsiooni tõstmisele eelkõige õpilasfirma programmis osalemiseks.
Projekti raames on kavas neli suuremat üritust-koolitust ning pidev JA Moldova konsulteerimine ja nende varustamine venekeelsete (ingliskeelsete) õppematerjalidega.
1. Oktoober 2010 – Ühiskoolitus Moldova ja Eesti ettevõtlusõpetajatele ettevõtluse ja loovuse aktiivõppe meetodite kasutamiseks klassitunnis. Koolitus toimub Tallinnas (10+10 õpetajat)
2. November 2010 – rahvusvaheline interaktiivne õpilaskonverents Tallinnas esialgsel teemal „Euroopa ühisraha versus rahvusvaluutad”, kuhu kutsume 4 Moldova õpilast koos juhendajaga. See aitab populariseerida majandus- ja ettevõtlusharidust Moldovas ja tõsta ka noorte teadmisi Euroopa majandusest.
3. Veebruar 2011 – 4 Moldova õpilase ja 2 juhendaja osalemine Eesti õpilasfirmade laadal Tallinnas.
4. Märts 2011 – 10-liikmeline JA Eesti delegatsioon koolitab Moldovas õpetajaid ja kohtub õpilastega õpilasfirma programmi tutvustamiseks koolides. Delegatsiooni koosseisus on JA Eesti töötajad, kes jagavad JA Eesti organisatsiooni toimimise kogemusi JA Moldova töötajatele ning koolitavad õpetajaid, Eesti edukad ettevõtlusõpetajad (õpetajate koolitus), JA Eesti vilistlased (kohtumised lõpetanute ja õpilastega, õpilasfirma programmi tutvustus koolides). Rahvusvahelise õpilasfirma programmi tutvustamine ja ühisõpilasfirmade loomine. Organisatsiooni juhtimisalane nõustamine. JA Eesti organisatsiooni juhi kinnitamine JA Moldova organisatsiooni juhi mentoriks.
5. September 2010 – august 2011- JA Moldova selgitab oma õppe- ja turundusmaterjalide vajaduse, koos vaadatakse läbi, mida nad saavad kasutada JA Eesti (venekeelsetest) materjalidest ning need lähetatakse või viiakse JA Moldovale või saadetakse võimalusel elektrooniliselt.

Projektijuht: Aljona Kantor, aljona@ja.ee
 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet