Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Koolis ettevõtlikuks kodanikuks

Ja

Elluviimise aeg: suvi 2008 - kevad 2010
Finantseerimise allikas: Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Eesmärk: Projekti eesmärk oli aidata JA Eestil koostada õppematerjale, koolitada õpilasi ja õpetajaid ning suurendada organisatsiooni jätkusuutlikkust.

 

Kokkuvõtlikult olid projekti peamised saavutused järgmised:
Õppematerjal:
3 ülesandekogu
Õppetestid
Lõputest
Piiriülese õpilasfirma juhend
Õpilasfirma tööjuhend vene keeles
Kodulehekülg www.ja.ee

Võistlused:
Õpilasvõistlus TITAN 96 võistkonna ja 233 osalejaga
Kaheks tunniks ettevõtjaks Hiiumaal – 8 meeskonda, 16 õpilast 5 koolist
Reklaamivõistlus – 84 tööd
Muinasjutuvõistlus – 76 tööd
Uurimistöövõistlus – 12 tööd
Õpilasfirmade võistlus – 22 aruannet

Väliskoolitustel osalemine:
3 väliskoolitust: Bratislavas 2008. dets – 3 inimest
Bodos 2009. mai – 5 inimest
Madriidis 2009. dets – 3 inimest
Õpilaste ja õpetajate koolitusi organiseeriti:
Veebruar 2009 – õpetajate-õpilaste ühiskoolitus 251 õpilast, 43 õpetajat, 8 SENTi liiget
Aprill 2009 – õpilastele 2 esinemiskoolitust kokku 27 noort
Koolitajate koolitus SENTi liikmetele – 8 osalejat
Õpetajate, õpilaste, SENTi suvekool – 64 õpilast, 25 õpetajat, 12 vilistlast, 13 koolitajat.

Õpetajate koolitused uutes programmides 2009. august:
Algklassiõpetajatele „7 sammu” – 7 osalejat
Põhikooli õpetajatele Inimene, ettevõte, maailm – 10 koolitatavat, 2 konsultatsioonil osalenut
Gümnaasiumi „Majandusõpe” – 14 osalejat
Kõikidele astmetele „Mis on mis majanduses?” – 11 osalejat
Gümnaasiumile TITAN – 10 osalejat
Põhikoolile ja gümnaasiumile Mini- ja õpilasfirma – 9 osalejat
Algklassiõpetajate täiendkoolitus 2009 oktoober – 13 osalejat
Moodle’i keskkonna koolitus – 30 osalejat
Veebruaris 2010 laadakoolitusel – 289 õpilast, 34 õpetajat
April 2010 esinemiskoolitus Tartus ja Tallinnas – 22 osalejat.
KOKKU: 881 koolitustel osalenut

Maakondade külastused:
I projektiperioodil – 16 korda
II projektiperioodil – 13 korda
Rahvusvahelise õpilasfirma programmis osales 2008/2009 10 õpilasfirmat
2009/2010 – 35 õpilasfirmat


JA Eesti tänab Kodanikeühenduste Sihtkapitali!

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet