Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini

Ja

Elluviimise aeg: 2005-2007
Finantseerimise allikas: EAS, innovatsiooniteadlikkuse programm


Projekti lühike sisukirjeldus:
1. Algkooli ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise õppematerjali koostamine (kasutatav erinevates tundides või eraldi majandustunnis) – alus ettevõtlikule mõttelaadile ja teadmistele
2. Põhikooli ettevõtlusalaste ülesannete kogumiku koostamine ja õpetajate koolitus – tõuseb huvi reaalainete vastu, väheneb väljalangevus ja tööpuudus
3. Õpilasfirma (ÕF) tööjuhend põhikoolile – ettevõtlikkuse ja uuendusmõtte arendamine ja esmased ettevõtlusoskused – ettevõtlusest saab karjäärivalik, suureneb õpihuvi
4. Innovatsioonilaat (gümnaasium, kutse- ja põhikool) – motivatsioon ja oskused tegelda ettevõtluse ja innovatsiooniga.
5. ÕF nooremkonsultantide koolitus – õpilane toetab õpilast: motivatsioon ja teadmised nii uutele õpilasfirma tegijatele kui edasijõudnutele, järjepidevuse tagamine
6. Õpetajate-õpilaste suvekool Ettevõtlikkus kui arengutegur – teadmised.
7. Ettevõtlusvõistlus internetis – motivatsioon ja teadmised laiemale sihtrühmale

Peamised tulemused
1. Valmis algklasside õppematerjal (7 osa)
2. Valmis kahes keeles põhikooli majandusmatemaatika ülesannete kogu „JAA, arukad arvud”
3. Valmis õpilasfirma tööjuhend põhikoolile – Minifirma tööjuhend nii eesti kui vene keeles.
4. Toimus 60 õpilasfirma osalusega innovatsioonilaat
5. Koostati nooremkonsultantide koolitamise programm ja viidi läbi koolitused.
6. Lammasmäel toimus õpilaste ja õpetajate suvekool 120 osalejaga.
7. Esmakordselt viidi läbi internetis ettevõtluse modelleerimise võistlus 200 osalejaga.
 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet