Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks

Ja

 

Elluviimise aeg: september 2012 - august 2013

Finantseerimise allikas: EV Välisministeerium ja USA saatkond Moldovas


Eesmärk:  Parandada ettevõtlushariduse taset ja ulatust Moldovas, andes sellega võimaluse riigi ettevõtlusaktiivsuse tõusuks ja majandusliku olukorra paranemiseks (tööpuuduse vähenemine, võrdsete võimaluste andmine maa- ja linnaelanikele jms). Projekt on esitatud selleks, et süvendada ja muuta jätkusuutlikumaks eelmises projektis saavutatut.

 

Projekti on jätkuprojekt eelmisele JA Eesti arengukoostööprojektile Moldovaga, mida finantseeris EV Välisministeerium.

Selle projekti sisu on koostatud vastavalt esimeses projektis ilmnenud vajadustele. Samas keskendutakse endiselt neljale ettevõtlusõppe arengu seisukohalt olulisele tugisambale: ettevõtlus- ja majandusharidust edendava organisatsiooni areng, majandus- ja ettevõtlusõppe programmide arendamine, majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitus ja parimatele majandus- ja ettevõtlusõpilastele võimaluste andmine, tõstes seeläbi ettevõtlushariduse populaarsust noorte ja nende vanemate seas.

Jätkame JA Moldova organisatsiooni nõustamist. JA Moldovas toimus 2011. aasta kevadel taas juhi vahetus ja uus juht Tatiana Ungureanu on juba pöördunud nõu ja abi saamiseks JA Eesti kolleegide poole. Vastastikuse mõistmise õhkkonnas on kergem ühe organisatsiooni kogemusi teisele edasi anda. Nõustatakse organisatsiooni rahastamisvõimalusi, koostööd vabatahtlikega, õpetajate koolitust, suhtlemist koolidega, koostööd organisatsiooni nõukoguga, õpilasürituste korraldamist, programmide valikut, õpilaste viimist rahvusvahelistele võistlustele jms.

Jätkame koostööd programmide arendamiseks. Siia tahame kaasata rohkem Moldova enda spetsialiste, et programmid vastaksid kohalikele huvidele ja oleksid jätkusuutlikud. Jätkame koostöös õpilasfirma programmi arendamist (Eestis on üks Euroopa parimaid programme), keskendume innovatsioonilaagrite programmile ja majandussimulatsioonidele. Samuti planeerime ühiselt koostada kahele riigile põhikoolis kasutatava Rahatarkuse (Finantskirjaoskus) ja Ettevõtluse aluste programmid Euroopas kasutusel olevate programmide eeskujul. JA Eestil on programmide eestindamise suured kogemused ning need programmid kavatsetakse kohandada koos, õpetades seega JA Moldova uusi juhte ka programme arendama.

Esimesel perioodil läbi viidud õpetajate ühiskoolitused osutusid väga viljakaks.

Esimese koolituse plaanime viia läbi oktoobris Moldovas, kuhu sõidavad 8 Eesti spetsialisti. Üheaegselt on plaanis läbi viia 2 koolitust: majandussimulatsioon õpetajatele ja innovatsioonilaagri koolitus õpilastele. Mõlemad koolitused plaanitakse viia läbi kahele rühmale.

Novembris alustatakse õpetajate on-line simulatsioonide koolitust, mida õpetajad saavad kasutada koolitunnis. Arvutisimulatsioonid köidavad ka püsimatuid ja sageli saavad andekad noored, kes akadeemilises hariduses häid tulemusi madala motivatsiooni tõttu ei saavuta, just siin oma esimesed eduelamused. Koolitus tipneb lühikese võistlusega Eesti ja Moldova õpetajate vahel.

Detsembri algusse on planeeritud Moldova noorte osalemine Narvas toimuvas innovatsioonilaagris ja Pärnus toimuval regionaalsel õpilasfirmade laadal. Oleme planeerinud Eestisse tulema 4 õpetajat, 2 õpilasfirma programmi lõpetanut ja 6 gümnaasiumiõpilast, kes veel osalevad programmis. Õpetajad kaasatakse vaatlejatena, vilistlased, kes on oktoobris Moldovas saanud esmast koolitust, hakkavad tööle teiste rühmajuhtidena Eesti noorte kõrval ja õpilased osalevad innovatsioonilaagris. Nii saab Moldova kogemuse kolmest erinevast aspektist ja neil on kergem ise oma innovatsioonilaagreid läbi viia. Pärast innovatsioonilaagrit külastavad moldovlased Eesti koole ja laupäeval sõidavad Pärnusse osalema piirkondlikul laadal, kuhu hinnanguliselt tuleb ca 30 Eesti õpilasfirmat. Siin saavad noored tuttavaks Eesti noortega ja neil on esimene võimalus luua oma piiriülesed õpilasfirmad. Selles aitavad neid JA Eesti spetsialistid. Juhul, kui innovatsioonilaagri tegemine ei õnnestu (ei saa rahastust Eesti õpilaste jaoks), osalevad Moldova noored rahvusvahelisel õpilaskonverentsil nii osalejate kui rühmajuhtidena.

Detsembris algavad ettevalmistused on-line õpilaste majandussimulatsiooniks, mis viiakse läbi jaanuaris-veebruaris, ja kuhu on planeeritud osalema 200 Moldova õpilast koos 300 Eesti õpilasega. Jaanuaris juhendab õpilasi JA Eesti (ja üks Euroopa parimaid) spetsialist Jelena Kantor. Veebruaris viiakse läbi lühike võistlus.

Veebruaris kutsutakse 2 Moldova õpilasfirmat koos juhendajatega Eesti õpilasfirmade laadale, kus osaleb ca 100 õpilasfirmat ja lisaks kohalikele on oodata külalisi Norrast, Rootsist, Lätist. Õpilased saavad müügi, suhtlemise, võõrkeelekogemuse. Luuakse piiriülene õpilasfirma (või mitu). Õpetajad jälgivad laada organiseerimist ja õpivad noorte ettevalmistamist. Külastuse käigus käiakse koolides ja sõlmitakse suhteid teiste õpetajatega. Võetakse osa ka laada käigus toimuvast õpetajate praktilisest koolitusest (ülesanded õpetajatele laada käigus).

Mais 2013 on planeeritud Eestisse Moldova-Eesti õpetajate ühiskoolitus ettevõtluse, turunduse, õpilasfirma ja loovuse teemal. Kui vahepeal ilmneb uusi vajadusi, saab teemasid veelgi lisada.

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet