Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Eesti-Gruusia koostöö

Ja

 

Elluviimise aeg: juuli 2014 - august 2015

Finantseerimise allikas: EV Välisministeerium


Eesmärk:  Parandada ettevõtlushariduse taset ja ulatust Gruusias, andes sellega võimaluse riigi ettevõtlusaktiivsuse tõusuks ja majandusliku olukorra paranemiseks (tööpuuduse vähenemine, võrdsete võimaluste andmine maa- ja linnaelanikele jms). Projekt on suunatud JA Gruusia organisatsiooni ja programmide arendamisele.


See on JA Eesti esimene projekt JA Gruusia organisatsiooni toetuseks. Selle planeerimisel ja elluviimisel kasutatakse varem läbi viidud Moldova analoogsete projektide kogemusi.

Projekti tegevused olid järgmised:

JA Gruusia organisatsiooni juht Eke Gegeshidze külastas 22. - 25. juulil 2014 Tallinnas toimunud Euroopa õpilasfirmade võistlust ning sai ülevaate Euroopa õpilasfirmade tegevusest ning tasemest ning osales JA organisatsioonide tegevjuhtide koosolekul.

8. -14. detsembril toimus JA Gruusia õpetajate ja töötajate koolitusreis Eestisse. Toimusid õpilasfirma programmi ja teiste JA programmide koolitused, õpetatati tegevusmänge, tootmise ja juhtimise planeerimise metoodikat ja TAKETECH ettevõtte külastuste metoodikat, samuti külastatati klassitunde ning ettevõtet. Nõustatati JA Gruusia organisatsiooni rahastamisvõimalusi, koostööd vabatahtlikega, õpetajate koolitust, suhtlemist koolidega, koostööd organisatsiooni nõukoguga, õpilasürituste korraldamist, programmide valikut, õpilaste viimist rahvusvahelistele võistlustele jms.

Veebruaris külastas kaks Gruusia õpilasfirmat koos juhendajatega Eesti õpilasfirmade laata, kus osales ca 160 õpilasfirmat, sh külalised teistest riikidest. Õpilased said müügi, suhtlemise, võõrkeelekogemuse. Õpetajad jälgisid laada organiseerimist ja õppisid, kuidas noori paremini ette valmistada. Külastuse käigus käidi koolides ja sõlmiti suhteid teiste õpetajatega. Võeti osa ka laada käigus toimunud õpetajate praktilisest koolitusest (ülesanded õpetajatele laada käigus).

11.-18. mail 2015 toimus JA Eesti spetsialistide visiit Gruusiasse ning koolitused Gruusia õpetajatele ja õpilastele samuti organisatsiooni nõustamine. Õpilastele ja vilistlastele viidi läbi 12-tunni innovatsioonilaager ning õpetati selle metoodikat. Õpetajatele ja vabatahtlikele õpetati tegevusmänge ning õpilasfirma programmi. Kaubandus-tööstuskojas toimus presentatsioon ettevõtlusõppe olulisusest koolijuhtidele ja ärimeestele. Valiti ka Gruusia parim õpilasfirma.

5.-6. mail 2015 võtsid JA Gruusia juht Eka Gegeshidze ja nõukogu esimees Lancelot Fletcher osa JA Euroopa aastakoosolekust Brüsselis.

28.-31. juulil osales Gruusia parim õpilasfirma Cocean3D Euroopa õpilasfirmade võistlusel Berliinis.

 

Projektijuht: Kersti Loor, kersti(at)ja.ee

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet