Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Entrepreneurial Skills Pass

Ja

  Entrepreneurial Skills Pass (ESP)  

  

Elluviimise aeg: 01.10.2013 - 30.09.2016
Finantseerimise allikas: Euroopa Komisjon, Elukestva õppe programm.
Eesmärk:  Euroopa ühtse ettevõtluseksami väljatöötamine.


Entrepreneurial Skills Pass on rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis on kooskõlastatud Junior Achievement - Young Enterprise (JA-YE Europe) võrgustiku liikmetega üle Euroopa. See tõendab, et gümnaasiumi- või kutsekooli õpilane on omandanud teoreetilised ja faktilised teadmised ning kognitiivsed ja praktilised ettevõtlus-, majandus- ja finantsoskused.

 ESP tunnistuse saamiseks tuleb läbi teha kolm etappi:

Õpilasfirma programm

Kogemus

Enesehinnang

Pädevus

ESP eksam

Teadmised

 
•Turundus
• Ettevõtte struktuur ja rollid
• Personalitöö
• Disain ja tootmine
• Äriplaani tegemine
• Müügitöö
• Finantskirjaoskus
 
 
• Loovus
• Enesekindlus
• Algatusvõime
• Meeskonnatöö
• Leidlikkus
• Sihikindlus
• Vastustunne
 
 
 
 
•Üldine arusaamine organisatsioonist
•Ettevõtte loomise etapid ja seadusandlus
•Ideest müügini
•Rahalised vahendid ja eelarve koostamine
 
 
Enesehinnangu testi peavad tegema kõik JA Eesti õpilasfirma liikmed 2 korda. I osa testist tehakse õpilasfirma loomisel ning II osa sooritatakse aprilli teises pooles.
Õpilasfirmade võistlusel osalemise või õpilasfirma tunnistuse taotlemise eeldus on enesehinnangu testi mõlema osa läbimine.
 
Enesehinnangu test on leitav: http://self.entrepreneurialskillspass.eu/et
Pärast enesehinnangu testi kõigi osade läbimist väljastatakse testitegijale sertifikaat, mis näitab tema erinevate pädevuste arengut programmi läbimise jooksul.
Enesehinnangu testi täitmine on tasuta.

ESP eksamit saab sooritada mai teises pooles või juuni alguses. Eksami ajad on kokkuleppel JA Eestiga.
ESP eksam on tasuline. Soodushind käesoleval õppeaastal on 25 eurot (eksami hind teistes Euroopa riikides on 35€, JA Eesti katab meie õpilaste eksamitasust 10€). Kutseõppeasutuste õpilastele on projekti raames eksamil osalemine tasuta.
ESP eksamit tegemine ei ole kohustuslik.
 
ESP tunnistuse taotlemine on lihtsalt üks võimalus näidata, et sul on olemas praktiline ettevõtluskogemus, sa oled omandanud erinevaid ettevõtlusega seotud pädevusi ning sul on olemas ka teadmiste pagas ettevõtluse kohta.

 

 

 

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet