Ja
JA
Ja
Projektid
Ja
JAJAJAJAJAJAJAJA
Ja
JA
  JA Eesti
Ja
Käimasolevad projektid
Ja
Läbiviidud projektid
Ja
ICEE
Ja
Ida-Virumaa õpilasfirmade projekt
Ja
Entrepreneurial Skills Pass
Ja
Take Tech
Ja
YES
Ja
Cosima
Ja
Eesti-Gruusia koostöö
Ja
Ettevõtlikkus ja koostöö loovad parema tuleviku
Ja
Koolis ettevõtlikuks kodanikuks
Ja
Creative and entrepreneurship education in schools
Ja
Tarkus tagab kindlustunde
Ja
Ettevõtlus- ja innovatsiooniharidus esimesest kaheteistkümnenda klassini
Ja
Education, Career and Competitiveness in the Nordic-Baltic region
Ja
Increasing Competitiveness of Educational NGO’s through Media and PR
Ja
Creative Trainer
Ja
Empowering Entrepreneurial Mindset of In-School Youth
Ja
Õpilasfirma programmi taseme ühtlustamine, kvaliteedi parandamine ja uute vormide arendamine
Ja
Ettevõtlusõpe – kodanikuühiskonna võti
Ja
Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
Ja
Eesti-Moldova koostöö ettevõtlushariduse edendamiseks
Ja
Ettevõtlusteadmised põhikoolist

Take Tech

Ja

Elluviimise aeg: 2011 – 2013.
Finantseerimise allikas: Euroopa Komisjon
Eesmärk: kestvate sidemete loomine koolide ja ettevõtete vahel, et populariseerida tehika- ja teadusvaldkonna ameteid noorte hulgas

 

Euroopa ettevõtted on ülemaailmselt parimate hulgas just oma innovatsioonivõimekuse tõttu. TAKETECHi projekt ergutab Euroopa majandust, aidates kaasta sellele, et tulevikuski jätkuks eelkõige tehnilistel ja teaduspõhistel erialadel kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid.  TAKETECHi algatus viidi juba edukalt läbi Austrias ning seal osutus see elujõuliseks meetodiks, mis loob silla ettevõtete ja noorte inimeste vahel. TAKETECH suurendab ka noorte inimeste arusaamist teaduse vajalikkusest.

Projekti eesmärk on arendada TAKETECH’I meetodit edasi ja viia see teistessegi riikidesse üle Euroopa. Sihipärast organisatsioonide ja haridusasutuste kokkuviimismeetodit kasutatakse selleks, et koolid ja ettevõtted kohtuksid professionaalsel tasemel.  Ettevõtetesse organiseeritakse külastusi noortele inimestele põneval moel, tõmmates nende tähelepanu tehnilistele ja teaduspõhistele erialadele. Tulevikus oskustöötajate nappuse vältimiseks saavad ettevõtted aktiivselt pöörduda oma tulevase tööjõu poole ning kutsuda neid endale külla. Nad saavad end noortele inimestele esitleda atraktiivsete tööandjatena.
 
Tulemused:
-    Uuringuga on selgitatud parimad kogemused tegevuste kohta, mille abil on tõstetud noorte inimeste teadlikkust tehniliste ja teaduselukutsete osas
-    TAKETECH meetodit on arendatud sihipäraselt edasi
-    TAKETECH meetodit on levitatud koolitajate koolitajate seminari kaudu
-    Kõikides osalevates maades on korraldatud meetodi katseseminarid

 

Loe lisa:

http://www.take-tech.eu/index.php/et/

 

 


Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

000JA Alumni Estonia
0klassi registreerimine
1EETA
1HAK
2maarmastanaidata2
Edu ja tegu
seb
Ja

 
 
Junior Achievement Eesti SA
Lauteri 3-212, 10114 Tallinn
Koduleht: www.ja.ee
E-kiri: junior@ja.ee
Telefon: +372 6210998
Asukoht Facebook  
by HansaNet